Dogodki

sreda, 23. Januar 2019

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje interesne skupine 

 

2. Potrditev Predloga poročila o delu interesne skupine za leto 2018 

 

Preberi več
Začetek: 09:00
Lokacija: mali salon

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec bosta sprejela irsko državno ministrico za evropske zadeve Helen McEntee.

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


1. Potrditev zapisnikov 18. in 19. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 14. sejo Državnega sveta

 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 14. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v 2018

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 14. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane