Dogodki

četrtek, 5. September 2019

Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2A) -    skrajšani postopek, EPA 704-VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane