Dogodki

sreda, 18. September 2019

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 21. in 22. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 21. sejo Državnega sveta

 

3. Razno 

 

Preberi več
Začetek: 09:15
Lokacija: velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 21. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: v Veliki dvorani na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Pobude za dopolnitev Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).

Preberi več
Začetek: 11:45
Lokacija: v sejni sobi (2. nadstropje) na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 21. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: v dvorani v pritličju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnikov 5. izredne seje in 20. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane