Dogodki

torek, 15. Oktober 2019

Začetek: 11:00
Lokacija: mali salon/I

Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb bo predsedniku Državnega sveta Alojzu Kovšci izročil letna poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2018. 

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani, EPA 803 – VIII.

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane