Dogodki

sreda, 22. Januar 2020

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. seje interesne skupine

2. Poročilo o delu Interesne skupine delojemalcev za leto 2019

3. Priprava na 25. sejo Državnega sveta

4. Razno

Preberi več
Začetek: 10:45
Lokacija: soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 25. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine za leto 2019

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 25. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v 2019

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: velika dvorana Tomšičeva, Tomšičeva 5, Ljubljana

SklicSprememba_lokacije


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 41. in 10. izredne seje interesne skupine

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog za razširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane