Dogodki

torek, 14. April 2020

Začetek: 10:00
Lokacija: v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 9. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 28. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 25. seje in 5. izredne ter 6. izredne seje interesne skupine

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 30. redne in 3. ter 4. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 43. seje, 11. izredne in 12. izredne seje interesne skupine

Preberi več
Začetek: 18:00
Lokacija: v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 8. redne in 8. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane