Dogodki

ponedeljek, 20. April 2020 do torek, 21. April 2020

Začetek: 14:00
Lokacija: prek elektronske pošte, SMS in MMS sporočil

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN-A), EPA 1036-VIII, iz zakonodajnega postopka

Preberi več

torek, 21. April 2020

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov

(ZUOPŠP-A) - skrajšani postopek, EPA 996-VIII

Preberi več
Začetek: 15:30
Lokacija: z osebno prisotnostjo v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana, ali na daljavo, na podlagi uporabe aplikacije CISCO Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 36. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane