Dogodki

četrtek, 21. Maj 2020

Začetek: 14:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, ali prek sistema CISCO Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Priprava na volitve ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta

a)Volitve predsednika Državnega sveta

b)Volitve podpredsednika Državnega sveta

c)Sestava komisij Državnega sveta

d) Predlaganje člana interesne skupine v Volilni odbor za izvedbo tajnih volitev

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane