Dogodki

petek, 10. Julij 2020

Začetek: 08:00
Lokacija:

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), EPA 1249-VIII

- Zakon je Državni zbor sprejel na 19. seji 9. 7. 2020 in ste ga prejeli po elektronski pošti.

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209/II

Sklic


Predlog dnevneg reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (Program EU za zdravje), EPA 1256-VIII, EU U 959

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: Soba 212/II

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), EPA 1249-VIII 

- Zakon, ki ga je Državni zbor sprejel na 19. redni seji 9. 7. 2020, ste prejeli po elektronski pošti.

Preberi več
Začetek: 15:15
Lokacija: Soba 304/III

Sklic

 


Dnevni red:

1. Priprava na 17. izredno sejo Državnega sveta

- Stališče Interesne skupine delojemalcev k predlogu odložilnega veta in amandmaju Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Preberi več
Začetek: 15:30
Lokacija: Mala dvorana na Tomšičevi 5 (Šubičeva 4)

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 17. izredno sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: Dvorana Državnega sveta

Sklic


Dnevni red:

1.Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), EPA 1249-VIII 

- Zakon, ki ga je Državni zbor sprejel na 19. redni seji 9. 7. 2020, ste prejeli po elektronski pošti.

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane