Dogodki

ponedeljek, 7. September 2020

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1311-VIII

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1.

a) Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII

 

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicRazširitev


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRuD-1D) – skrajšani postopek, EPA 1280-VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane