Dogodki

četrtek, 8. Oktober 2020

Začetek: 10:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. v letu, 2019, EPA 1326-VIII

 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2020 v obdobju januar–junij, EPA 1366-VIII

 

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: veliki salon, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 46. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, EPA 1289 – VIII

Preberi več
Začetek: 19:30
Lokacija: SNG Opera in balet

Državni svetnik Janoš Kern se bo udeležil premiere oper Cavalleria Rusticana, Glumači.

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane