Dogodki

četrtek, 12. November 2020

Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklici


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), skrajšani postopek, EPA 1443 - VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane