Dogodki

ponedeljek, 11. Januar 2021

Začetek: 10:00
Lokacija: virtualno

V okviru parlamentarne dimenzije portugalskega predsedovanja Evropski uniji bo v ponedeljek, 11. 1. 2021,  srečanje predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) .V imenu Državnega sveta Republike Slovenije se bo srečanja udeležil predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec. Srečanje bo teklo virtualno.
 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 29. seje komisije

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-B), EPA 1421-VIII - skrajšani postopek

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H) - skrajšani postopek, EPA 1539-VIII

Preberi več
Začetek: 15:30
Lokacija: v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 13. redne in 12. izredne (1. korespondenčne) seje Mandatno-imunitetne komisije

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane