Dogodki

ponedeljek, 1. Marec 2021

Začetek: 14:00
Lokacija: prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek, EPA 1643-VIII - zainteresirana komisija

Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Mandatno-imunitetne komisije

 

2. Predlog pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane