Plakete Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za prejemnike plaket Državnega sveta Republike Slovenije ZA LETO 2020

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo namreč v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v ponedeljek, 7. decembra 2020, ob 11.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4

Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.

Plakete Državnega sveta se podeljujejo na podlagi Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta. Predlog za podelitev plakete lahko poda vsaka državna svetnica oziroma svetnik, interesna skupina Državnega sveta ali organizacije civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljnega dela. Podrobnejši opis postopka zbiranja predlogov in obrazec za prijavo kandidatov lahko najdete v priloženem javnem pozivu.

Prosimo vas, da obrazec s predlogom za obravnavo (v prilogi) pošljete najkasneje do petka, 6. novembra 2020, na naslov: Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom PLAKETE DRŽAVNEGA SVETA (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na gp@ds-rs.si  (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal). 

Rok za prijavo je 6. november 2020

 

.Javni_poziv 2020

Javni_poziv 2020_docx

Obrazec_za_DS_2020.docx

Obrazec_za_organizacije_2020.docx

Pravilnik_o_priznanjih_in_plaketah_Drzavnega_sveta

Prejemniki plaket Državnega sveta 2020 z obrazložitvami - Slovesnost s podelitvijo plaket za leto 2020 bo izvedena po preklicu epidemije COVID-19. 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane