Rastoča knjiga

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet soustanovitelj in mentor projekta Rastoča knjiga

Od tisočletja do tisočletja nas spremlja in duhovno bogati

"Rastoča knjiga je več kot knjiga; 
je skrinja narodne zaveze; 
je duh, ki se nad časom dviga; 
je zvezda stalnica: ljubezen." 

Tone Pavček

Ob prehodu v novo tisočletje, na prelomu za Slovenijo pomembnih obletnic, in sicer desete obletnice nove države, tisočletnice Brižinskih spomenikov, štiristo petdesetletnice prve slovenske knjige, dvestoletnice Prešernovega in Slomškovega rojstva, so se zbrali predstavniki znanstvenih, kulturnih, gospodarskih, univerzitetnih, založniških in cerkvenih institucij, člani nekaterih zvez in društev, predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Poštne banke Slovenije, Mestne občine Ljubljana, Državnega sveta Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije in podprli zamisel in pobudo o izgradnji slovenskega pomnika knjigi.

Predstavniki skupine 65-ih podpisnikov so konec novembra 2000 v Državnem svetu predstavili projekt in ga poimenovali Rastoča knjiga. Obenem je bilo ustanovljeno tudi Društvo Rastoča knjiga, katerega glavni cilj je udejanjanje arhitekturne stvaritve simbola Rastoče knjige, ki ponazarja dosedanji razvoj ter identiteto Slovencev kot stalno učeče se družbe na najrazličnejših področjih ustvarjalnosti.

Trubarja, očeta prvorojene slovenske knjige, je vodila misel, da bi njegovi rojaki, ki jih je ljubeznivo in narodno zavedno klical "lubi Slovenci", s knjigo v svojem jeziku rasli k Bogu. Skupini dobromislečih in dobronamernih Slovencev pa je bilo vodilo rast znanja in odličnosti Slovenstva, katerega simbol predstavlja Rastoča knjiga.

Vseslovenski projekt

Ustanovitelji so pri snovanju projekta razmišljali, da bi projekt postal vseslovenski. Zato so vse Slovence, tudi tiste, ki živijo izven meja, povabili k integrativnemu razmišljanju in poudarjanju vizije o pomenu bralne kulture za vse generacije. Ta pomnik je namenjen tako promociji pomembnih ljudi in njihovih dosežkov kot mladim rodovom, ki morajo prepoznati v znanju moč, s katero je mogoče premagati vse. Ambicija projekta je, da postane Rastoča knjiga blagovna znamka Slovenije in ena od podob naše prepoznavnosti v svetu.

Projekt je velik predvsem v plemenitem smislu, saj Slovence združuje. V projektu se povezujejo različne institucije. Koordinator projekta Rastoča knjiga je Državni svet, medtem ko je vsebinsko projekt povezan z Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani.

Projekt ponosnega srečevanja s preteklostjo in pogumnega načrtovanja prihodnosti

Rastoča knjiga je pomnik hvaležnosti za življenje s knjigo. Knjiga je v slovenski zgodovini mnogo več kot zgolj knjiga. Je tesna sopotnica slovenskega naroda že daleč pred osamosvojitvijo in državno suverenostjo. Ko je pred 1000 leti neznani pisar zapisal stavke naše pra-govorice v Brižinske spomenike ni mogel vedeti, da je začel pisati pismo, katerega vsebina bo povezovala narod iz veka v vek in iz roda v rod. Tako kot vse minulo tisočletje zaznamuje nepretrgana veriga dosežkov duha slovenskega človeka, tako mogočno stoje mejniki našega razvoja od brezimnosti in nerazločnosti glasu do govorice, vpete v sozvočje glasov narodov sveta. Prav tem mejnikom v hvaležen spomin, in kot spodbuda v prihodnost, je namenjena Rastoča knjiga. 
Doslej smo bili Slovenci kot narod velikokrat zatirani. A smo v svoji zgodovini vedno s spoštovanjem zrli na knjigo, ki nas je ohranila, nam dajala samozavest narodnega obstajanja. Rastoča knjiga je zato pomnik vseh tistih Slovencev v zgodovini, ki so tvorno prispevali k ideji slovenstva. Tudi v novem tisočletju je knjiga vseslovenski simbol, sporočilo prihodnjim generacijam. Kot pomnik je zato namenjena predvsem generacijam, ki šele prihajajo na pot slovenstva. Slovenska država je, četudi geografsko majhna, po duhu in znanju velika. A vendarle se mora šele naučiti, kako s svojo kulturno veličino živeti in jo spoštovati.

Rastoča knjiga je obenem tudi prva Rastoča knjiga v svetu, saj ni nikjer zaslediti podobnega projekta. V svetovnem merilu se tako Slovenci predstavljamo kot narod, ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno zakladnico. S to plemenito in dobronamerno idejo vabi Rastoča knjiga vsakega posebej in vse skupaj.

Povezave

Društvo Rastoča knjiga
Deklica z rastočo knjigo

Rastoča knjiga Trebnje

http://www.ds-rs.si/?q=civilna_druzba/rastoca_knjiga/prispevki/Zupan
http://www.posrcumlad.si/clanki/trebnje.html
http://www.trimo.si/aktualno/novice/govor-glavne-direktorice-trima-na-slavnostnem-odpr/
http://www.tre.sik.si/Main/PavelGolia/razstava.html
http://www.prireditve.org/prireditev/s-trubarjem-v-prihodnost/

Rastoča knjiga Sevnica

http://www.ds-rs.si/?q=node/902
http://www2.tv-nm.si/index.php?Itemid=50&id=45&limit=13&limitstart=3029&option=com_content&task=blogcategory

Rastoča knjiga Šentrupert

http://www.ds-rs.si/?q=node/2019
http://www.sentrupert.si/Kultura/Rastočaknjiga/tabid/65/Default.aspx
http://www.sentrupert.si/Kultura/Rasto%C4%8Daknjiga/tabid/65/Default.aspx
http://www.dolenjskilist.si/2010/09/18/33006/kultura/razstave/Pepelka_nasla_dom_v_Sentrupertu/
http://www.zelenival.com/index.php?Itemid=7&catid=2:lokalno&id=1239:entrupert-ola-je-galerija-edinstvene-zbirke-na-ogled&option=com_content&view=article

Rastoča knjiga svetovne mladinske književnosti

http://www.ds-rs.si/?q=node/2019
http://www.sentrupert.si/Portals/0/glasilo/Sentrupertcan_jesen_internet2010.pdf
http://www.zurnal24.si/documents/546595.pdf
      
1. veja Rastoče knjige slovenskega izseljenstva

http://www.ds-rs.si/?q=node/1687

Združene Rastoče knjige sveta

Slavnostni začetek projekta Združene Rastoče knjige sveta
Nadaljevanje projekta Združene rastoče knjige sveta - 19.10.2011

Nagrada društva Rastoča knjiga

Ob desetletnici Rastoče knjige podelili priznanja
http://www.ds-rs.si/?q=civilna_druzba/rastoca_knjiga/drustvo
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/rastoca-knjiga-v-roke-toneta-pavcka/154981
http://www.preberi.si/content/view/584985-Rastoca-knjiga-Pavcku.html
http://www.lokalno.si/si/aktualno/arhiv/?id=7364&l=2008&m=4

Copyright 2018, Vse pravice pridržane