Alojz Kovšca

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik obrtnikov;

- predsednik Državnega sveta Republike Slovenije;

- član IS kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev; 

- član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance;

- član Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

 

BIOGRAFIJA

Izobrazba: univ. dipl. obramb., urarski mojster

Rojen 13. septembra 1965 v Čapljini kot kot drugi izmed štirih otrok častnika JLA in gospodinje. Po končani osnovni šoli maturiral na Vojaški gimnaziji Franc Rozman-Stane v Ljubljani in šolanje nadaljeval na Vojaški akademiji v Beogradu in Banja Luki. Tik pred diplomo je na lastno zahtevo 2. junija 1988 zapustil JLA.

Od leta 1988 do 1992 je bil zaposlen kot računalniški programer v PS Mercator. Leta 1991 je kot prostovoljec aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni in bil odlikovan s Srebrno Maistrovo medaljo.Takoj po vojni je zapustil TO in se zaposlil pri urarskem mojstru Stanetu Kajfežu v Ljubljani, opravil urarski pomočniški izpit ter izpit za trgovskega poslovodjo. Leta 1996 dokončal študij ob delu na Fakulteti za družbene vede, smer politologija - obramboslovje in prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za diplomsko delo, nato je ustanovil lastno podjetje. V Centru strokovnih šol Celje je pridobil strokovno poklicno izobrazbo urar in zlatar-filigranist, nato pa pri OZS opravil še urarski mojstrski izpit. S soprogo se preživljata z urarstvom in zlatarstvom v družinskem podjetju s petimi zaposlenimi.

V Območni obrtni zbornici Ljubljana-Bežigrad je aktiven že dlje časa. Več mandatov je bil član skupščine, nato upravnegao obora, trenutno je predsednik OOZ Bežigrad. Interese stroke zastopa v Odboru urarjev pri Sekciji zlatarjev in urarjev OZS; je član Upravnega odbora OZS, predsednik Komisije za razdelitev članarine in predsednik Odbora za gospodarstvo.

Je poročen in oče štirih otrok.

 

Aktivnosti državnega svetnika:

predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane