Bojan Kekec

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (14. volilna enota - Novo mesto);

- član IS lokalnih interesov;

- predsednik Komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve;

- član Komisije DS za državno ureditev.

 

 

Volilna enota 14

Občine: Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna peč, Mokronog - Trebelno, NOVO MESTO, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk


STIKI Z VOLILNO BAZO:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO - svetniška pisarna

Seidlova cesta 1 8000 NOVO MESTO

Telefon: (07) 393 92 02

Telefaks: (07) 393 92 08

E-pošta: mestna.obcina@novo-mesto.si

Svetniška pisarna: mestna hiša Rotovž, Glavni trg 7

Uradne ure svetniške pisarne: vsak ponedeljek od 9. do 11 ure

Kontaktna oseba: mag. Nataša Jakopin

Telefon (tajništvo): (07) 393 92 39

E-pošta: natasa.jakopin@novomesto.si

Kontaktna oseba je dosegljiva: ponedeljek, sreda in petek, od 9. do 12. ure

 

OBČINA TREBNJE

Goliev trg 5

8210 TREBNJE

Kontaktna oseba: mag. Klavdija Tahan

E-pošta kontaktne osebe: klavdija.tahan@trebnje.si 

Telefon kontaktne osebe: (07) 348 11 14

Uradne ure kontaktne osebe: ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure

                                                  sreda od 8. do 17. ure

                                                  petek od 8. do 13. ure

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

Copyright 2018, Vse pravice pridržane