Bojan Kekec

 

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 14. volilne enote s sedežem v Novem mestu.

 

Volilna enota št. 14 obsega naslednje občine: Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje,  Žužemberk.

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA STRAŽA 
Ulica talcev 9 
8351 STRAŽA 
Kontaktna oseba: Karmen Turk 
Telefon: (07) 384 85 50 
E-pošta: karmen.turk@obcina-straza.si 
Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 15.00 
sreda 8.00 - 17.00 
petek 8.00 – 10.00 in 11.00 - 13.00

OBČINA ŠENTRUPERT 
Šentrupert 33 
8325 ŠENTRUPERT 
Kontaktna oseba: Mateja Jazbec 
Telefon: (07) 343 46 00 ali (07) 343 46 02 
E-pošta: mateja.jazbec@sentrupert.si 
Uradne ure: ponedeljek 8.00–12.00 in 13.00-15.00 
sreda 8.00-12.00 in 13.00-17.00 
petek 8.00 - 12.00

Copyright 2013, Vse pravice pridržane