Bojan Kontič

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (6. volilna enota - Velenje);

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije DS za državno ureditev;

- član Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Naslov doma: Koroška cesta 33a, 3320 Velenje

Mobilni telefon: 041 707 523

Naslov služba: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Telefon služba: 03 8961 604

Številka faxa - služba: 03 8961 654

Poklic: dipl. upravni organizator

Delo, ki ga opravlja: župan

Pošiljanje materiala: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Jeziki: angleščina

 

Volilna enota 6

Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Smartno ob Paki, Šoštanj, VELENJE


STIKI Z VOLILNO BAZO:

MESTNA OBČINA VELENJE - svetniška pisarna

Titov trg 1

3320 VELENJE

Telefon: (03) 896 16 00

Svetniška pisarna: pisarna župana v 1. nadstropju občinske uprave, Titov trg 1

Uradne ure svetniške pisarne: po dogovoru

Kontaktna oseba: Vesna Sovinc

Telefon kontaktne osebe: (03) 896 16 04

E-pošta: vesna.sovinc@velenje.si  

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave :             

                     ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure

                     sreda od 7. do 17. ure

                     petek od 7. do 13. ure

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3

3342 GORNJI GRAD

Kontaktna oseba:  tajništvo občine

Telefon: (03) 839 18 50

Fax: (03) 839 18 64

E-pošta: obcina@gornji-grad.si

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

Copyright 2018, Vse pravice pridržane