Bojan Kontič*

Tiskalniku prijazna oblika

* Državni svetnik Bojan Kontič je v nedeljo, 2. 8. 2020, preminil. Žalna seja Državnega sveta Republike Slovenije ob njegovi smrti je bila v sredo, 5. 8. 2020. 

 

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (6. volilna enota Velenje);

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije DS za državno ureditev;

- član Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

 

 

Naslov: Koroška cesta 33a, 3320 Velenje

Mobilni telefon: 041 707 523

Službeni naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Službena telefon: 03 8961 604

Službeni fax: 03 8961 654

Poklic: dipl. upravni organizator

Delo, ki ga opravlja: župan

Naslov za pošiljanje gradiva: Občinas Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Jeziki: angleščina

 

Volilna enota 6

Občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Smartno ob Paki, Šoštanj, VELENJE.


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA GORNJI GRAD

Attemsov trg 3

3342 GORNJI GRAD

Kontaktna oseba:  tajništvo občine

Telefon: (03) 839 18 50

Fax: (03) 839 18 64

E-pošta: obcina@gornji-grad.si

Copyright 2018, Vse pravice pridržane