Bojana Potočan

V Državni svet izvoljena kot predstavnica samostojnih poklicev

Članica Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Članica Komisije za državno ureditev

Članica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Copyright 2013, Vse pravice pridržane