Bojana Potočan

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica samostojnih poklicev;

- vodja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in svobodnih poklicev;

- članica Komisije DS za državno ureditev;

- članica Komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve.

 

 

O DRŽAVNI SVETNICI:

Rojena leta 1962, mati dveh sinov. Leta 1985 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Istega leta se je zaposlila kot pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravljala pripravniško prakso. Leta 1988 je opravila pravosodni izpit, nato se je za krajši čas zaposlila v gospodarstvu, kasneje na Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti v Ljubljani, kot strokovna sodelavka. Leta 1991 je postala samostojna odvetnica, kar opravlja še danes. Bila je članica upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (11 let), trenutno pa je članica sveta Odvetniške akademije OZS. Kot mediatorka od leta 2005 sodeluje z Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Od leta 2012 opravlja funkcijo državne svetnice, kjer zastopa interese samostojnih poklicev.

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNE SVETNICE:

  • Seminar za državne svetnike, 10. 1. 2018
  • Srečanje skupine za parlamentarni nadzor nad delovanjem Europola, Bolgarija, 18.–19. 3. 2018
  • Sprejem delegacije poljskega senata pod vodstvom predsednika Stanislava Karczewskega, 21. 3. 2018
  • Dnevi državnega odvetništva, Terme Čatež, 6. 6. 2018

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane