Bojana Potočan

V Državni svet izvoljena kot predstavnica samostojnih poklicev.

Članica Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev.

 

Rojena 1962, mati dveh sinov. Na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomirala1985. Istega leta se zaposli kot pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer opravlja pripravniško prakso. 1988 sem opravila pravosodni izpit, se zaposlila za krajši čas v gospodarstvu, nato kasneje na Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enoti v Ljubljani, kot strokovna sodelavka.  1991  postane samostojna odvetnica, kar je vse do danes. Članica upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (11 let), zdaj članica sveta Odvetniške akademije OZS. Kot mediatorka od 2005 sodeluje z Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Od leta 2012 opravlja funkcijo državne svetnice, zastopa interese samostojnih poklicev v DS.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane