Boris Popovič

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 18. volilne enote s sedežem v Kopru

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Volilna enota št. 18 obsega sledeče občine: 
Koper, Izola, Piran

Župan Mestne občine Koper

Copyright 2013, Vse pravice pridržane