Branimir Štrukelj

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot  predstavnik delojemalcev;

- član IS delojemalci;

- predsednik Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport;

- član Komisije DS za državno ureditev.

 

 

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Iz zgodovine in umetnostne zgodovine je diplomiral leta 1988 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od 1996 je glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), med leti 1997 in 2011

pa je bil tudi član 27-članskega Izvršilnega odbora Izobraževalne internacionale (Education International), ki po vsem svetu združuje več kot 30 milijonov članov. Novembra 2012 je bil na konferenci ETUCE

(European Trade Union Committee for Education) izvoljen za podpredsednika te organizacije za mandatno obdobje 2013-2016. Na naslednji konferenci decembra 2016 je znova prejel zaupanje delegatov in

ostaja podpredsednik te organizacije tudi v mandatu 2017-2020.  ETUCE predstavlja glas več kot 11 milijonov zaposlenih v izobraževanju iz 48 evropskih držav in 131 sindikatov. V mandatu 2017-2022 ostaja član

Državnega sveta RS in obenem tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (od marca 2006, ponovno izvoljen na rednem kongresu za predsednika za mandat 2007-2010 ter na 3. kongresu za

mandat 2010-2014). Na 4. kongresu KSJS aprila 2014 so mu delegati znova izkazali zaupanje za vodenje konfederacije tudi v prihodnjem štiriletnem mandatu (2014-2018). Na 9. kongresu SVIZ-a novembra 2014 na

Bledu so ga delegatke in delegati vnovič podprli za vodenje sindikata tudi v mandatnem obdobju 2014-2018.

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

  • sodelovanje na okrogli mizi »Evropska minimalna plača«, ki jo je organiziral poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez, Ljubljana, 28. 2. 2020

Copyright 2018, Vse pravice pridržane