Branko Šumenjak

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v volilni enoti številka 8, s sedežem v Ljutomeru.

Član Interesne skupine lokalnih interesov.

 

Rojen 8. aprila 1953. Otroštvo je preživel v Ormožu, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Maturiral je 1973 na Gimnaziji Ljutomer. Študiral je na Biotehnični fakulteti v Ljubljani 19731975, vendar študija ni dokončal. V letih 1980-1981 je opravil šolanje na železniški prometni šoli.

Delovne izkušnje:

19701980 poučevanje telesne vzgoje na Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu; 
19811984 vlakovni odpravnik na postajah Ptuj in Pragersko; 
19841987 inštruktor proizvodne prakse za učence Srednje železniške šole Maribor; 
19871993 referent za promet v sekciji za promet Pragersko; 
1993– zastopnik slovenskih železnic na Hrvaškem.

Je veteran vojne za Slovenijo iz 1991. Poročen in oče hčere. 
Od leta 2006 naprej je svetnik Občinskega sveta Ormož in podžupan občine Ormož.

8. volilna enota obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Svetniška pisarna: 

OBČINA ORMOŽ 
Ptujska cesta 6 
2270 ORMOŽ 
Telefon: (02) 741 53 00 
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Ormož 
Uradne ure svetniške pisarne: vsak ponedeljek v mesecu od 10.00 do 11.00 
Kontaktna oseba: Mateja Serec 
Telefon: (02) 741 53 11 
E-pošta: mateja.serec@ormoz.si 
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.0015.00 
sreda 7.0017.00 
petek 7.0013.00

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA BENEDIKT 
Čolnikov trg 5 
2234 BENEDIKT 
Kontaktna oseba: Milan Gumzar, župan 
Telefon: 041 789 204 ali (02) 703 60 82 
E-pošta: obcina@benedikt.si

OBČINA CERKVENJAK 
Cerkvenjak 25 
2236 CERKVENJAK 
Kontaktna oseba: Marjan Žmavc, župan 
E-pošta: marjan.zmavc@cerkvenjak.si 
Telefon: (02) 729 57 02 
Mobilni telefon: 041 742 037 
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.0015.00 
sreda 8.0017.00 
petek 8 0013.00

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane