Cvetko Zupančič

- izvoljen kot predstavnik poklicnih organizacij kmetov

- član Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev 

- predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- član Mandatno-imunitetne komisije in član Komisije za državno ureditev

 

 

 

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Rojen 4. 5. 1959 na Vrhu pri Višnji Gori. Osnovno šolo je obiskoval v Višnji Gori. Končal je poklicno šofersko šolo, vendar tega dela nikoli ni opravljal, ker je vseskozi delal na kmetiji. Leta 1983 se je poročil. Z ženo imata tri hčere in sina. Na 25 hektarski hribovski (550 m) kmetiji se ukvarja z živinorejo (krave dojilje), poljedelstvom in gozdarstvom. Leta 1995 je bil izvoljen za predsednika Kmetijske zadruge Stična in to funkcijo opravlja še danes. Dva mandata član Upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije. Dva mandata član Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, leta 2012 je bil izvoljen za predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice. Tretji mandat državni svetnik, od tega dva mandata predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Novembra 2002 je bil kot predstavnik kmetov prvič izvoljen v Državni svet. Ker že vse življenje dela na kmetiji, mu je ta problematika poznana v vseh razsežnostih. Ljudje, ki na tem področju delajo, ga cenijo predvsem zaradi jedrnatih nastopov, s katerimi zna jasno opredeliti probleme in tudi predlagati ustrezne rešitve.

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

Copyright 2013, Vse pravice pridržane