Danijel Kastelic

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva;

- član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;

- podpredsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide;

- član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

 

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Rojen je bil 25. septembra 1965 v Ljubljani, živi na Velikem Kalu, Šentvid pri Stični, občina Ivančna Gorica. Poročen in oče dveh  otrok, ki oba živita v svojem gospodinjstvu družinsko življenje.

Je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije https://www.zveza-paraplegikov.si/  in trenutno vodi Svet za invalide Republike Slovenije, dva mandata je bil podpredsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.

Pred nastankom invalidnosti – paraplegije, ki ga je priklenila na invalidski voziček, je bil zaposlen v gospodarstvu, nato so ga zaradi takratne zaposlovalne politike in narave dela invalidsko upokojili. Do nastanka invalidnosti je igral trobento pri godbi na pihala Stična. Dokončal je študij za inženirja metalurgije in se je kmalu po rehabilitaciji, pri petindvajsetih letih, aktivno vključil v delo ljubljanskega društva in Zveze paraplegikov Slovenije. V obdobju od leta 1995, ko je bil sam aktiven igralec slovenske reprezentance in vodja košarke na vozičkih pri Zvezi paraplegikov, vse do leta 2002, ko je slovenska reprezentanca dosegla največje uspehe po osamosvojitvi Slovenije. Skupaj s kolegi iz štirih evropskih držav je prek projekta Leonardo da Vinci »Traning for life« sooblikoval priročnik za mlade košarkarje na vozičkih in bil soorganizator 1. evropske konference v košarki na vozičkih leta 2003 v Atenah. Svojo bogato in aktivno športno pot je zaključil istega leta kot vodja odprave slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v košarki na vozičkih na Sardiniji. V tem času je bila po njegovi zamisli  2002 ustanovljena tudi mednarodna košarkarska liga, ki še vedno povezuje ekipe sosednjih držav in na območju jugovzhodne Evrope. Leta 2006 je bil soustanovitelj Evropske zveze paraplegikov - ESCIF in vodja slovenske delegacije na ustanovnem kongresu v Švici.

Ob svojem delu v okviru invalidskih organizacij se je vse skozi izobraževal in aktivno sodeloval na področju invalidskega in socialnega varstva. Kot član različnih delovnih skupin je sodeloval in sodeluje pri pripravi področne zakonodaje (ZIMI, Zakon o FIHO in FŠO, Zakon o Svetu za invalide RS, ZOA …). Kot ekspert z izkušnjami je bil predavatelj in vodja različnih delavnic s področja invalidnosti in socialnega vključevanja.  Pri njegovem delu pa mu je vsa ta leta vodilo spoštovanje Kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva. Sodeluje tudi v organih upravljanja ZZZS. Svoje znanje vseskozi nadgrajuje na različnih področjih, med drugim je sodnik porotnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, verificiran notranji presojevalec procesov SIQ za NVO, certificiran nadzornik Združenja nadzornikov Slovenij, ima opravljen program za usposobljenega člana strokovne komisije po Zakonu o osebni asistenci …

Zavzema se za ohranjanje in nadaljnji razvoj oziroma smiselno modifikacijo socialne države, ki ji je Republika Slovenija zavezana po določilu 2. člena Ustave. Zaradi finančne krize v preteklih obdobjih, ko so se krčile številne socialne pravice raznovrstnih družbenih skupin, bo dodatne napore vlagal tudi v to, da se te pravice ne samo ohranijo, temveč povrnejo, saj mnogim predstavljajo tisto socialno varnost, ki jim omogoča zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in s tem osnovno kakovost življenja.

Ima aktiven odnos do specifičnih potreb različnih socialno ogroženih in diskriminiranih skupin prebivalstva, ki so iz teh ali onih razlogov odrinjeni na družbeno obrobje. Ker pa je tudi kakovost življenja navedenih kategorij prebivalstva odvisna od ekonomske in tudi sicer družbene učinkovitosti najbolj produktivnega dela prebivalstva, ima pozitivni odnos prav tako do splošne regulacije delovnih pogojev za ekonomsko in socialno življenje celotnega prebivalstva, saj ni vseeno, kako je poskrbljeno za otroško varstvo, kakšne življenjske pogoje imajo mlade družine ali je ekonomska oziroma socialna regulativa spodbudna za rojevanje otrok ….

 

Aktivnosti državnega svetnika:

 • udeležba na akademiji ob 60- letnici zgradbe parlamenta, 4. marec 2019;
 • srečanje predsednika Državnega sveta z vodstvom Komisije za preprečevanje korupcije, 6. februar 2019;
 • akademija ob 50. letnici Zveze paraplegikov Slovenije,16. april 2019;
 • član delegacije Državnega sveta na sprejemu uradne delegacije Skupščine, Črne Gore, 5. junij 2019;
 • član delegacije Državnega sveta na sprejemu uradne delegacije Skupščine Srbije, 2. julij 2019;
 • intervju v oddaji Odprta dlan na radiu Zeleni val, o pomenu invalidskega varstva in o delu v Državnim svetu, 5. julij 2019;
 • Slavnostni govornik na letnem srečanju Društva amputirancev Slovenije, Lovski dom Orehovica pri Miklavžu, 24. avgust 2019;
 • sodelovanje in prevzem priznanja na akademiji ob 50. letnici Društva distrofikov Slovenije, 23. oktober 2019;
 • udeležba na tradicionalnem slovenskem zajtrku na OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični, 15. november 2019;
 • sodelovanje v oddaji Odprta dlan na radiu Zeleni val, pred mednarodnim dnevom invalidov, 27. november 2019;
 • udeležba na sprejemu predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora in predsednika Vlade ob mednarodnem dnevu invalidov, Brdo pri Kranju, 3. 12. 2019;
 • slavnostni govornik ob podelitvi listine »Občina po meri invalidov« Občina Prebold, 4. december 2019;
 • slavnostni govornik ob podelitvi listine »Občina po meri invalidov« Občina Mislinja, 5. december 2019;
 • udeležba na sprejemu ob dnevu človekovih pravic, Brdo pri Kranju, 9. december 2019;
 • udeležba na akademiji ob 25. letnici delovanja Združenja društev vojnih invalidov Slovenije, 19. december 2019;
 • vodenje posveta Znakovni jezik za vse, 23. maj 2019;vodenje posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov, 27. junij 2019;
 • pozdravni nagovor na srečanju Društva amputirancev, Lovski dom Orehovica pri Miklavžu, 24. avgust 2019;
 • član DS na sprejemu uradnih delegacij skupščin, Črne Gore in Srbije;
 • sodelovanje v oddaji Odprta dlan na radiu Zeleni val;    
 • sprejem na povabilo predsednika RS g. Boruta Pahorja ob vročitvi listine o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob 100. letnici organiziranega delovanja ZDSSS; 6. januar 2020,
 • posvet o dolgotrajni oskrbi na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja; 4. januar 2020,
 • sprejem predstavnikov humanitarne organizacije ITF žrtev min iz BiH in Slovenske čebelarske akademije na lokaciji prvega učnega čebelnjaka za invalide v Murski Soboti; 21. januar 2020,
 • udeležba na podelitvi priznanj najbolj uspešnim parašportnicam in parašportnikom v letu 2019; 21. januar 2020,
 • vložitev Pobude za obravnavo Problematike invalidskih pokojnin in diskriminacije v sistemu pri obravnavi enakih možnosti nadomestil za telesne okvare invalidom, 30. januar 2020;
 • vložitev zakonodajne iniciative – Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ za področji obnovitvene rehabilitacije invalidov in zdravstvenega letovanja otrok; 28. maj 2020,
 • vložitev Pobude za zakonodajno iniciativo s katero bi se odpravilo obstoječo diskriminacijo med osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Slednje od uveljavitve ZPIZ-2 v skladu s 403. in 429. členom niso več upravičene do nadomestila za telesno okvaro; 8. julij 2020,
 • sodelovanje v kontaktni oddaji 16. julij 2020 - Studio ob 17 - na temo ustrezne zakonske ureditve obnovitvene rehabilitacije slovenskih invalidov in zdravstvenega letovanja otrok povezano s sprejemom novele v Državnem svetu na zakon o ZZVZZ, več na https://radioprvi.rtvslo.si/2020/07/studio-ob-17-00-310/,
 • priprava in objava poslanice ob 3. decembru  mednarodnem dnevu invalidov Poslanica ob mednarodnem dnevu invalidov | Državni svet Republike Slovenije (ds-rs.si),
 • udeležba na sprejemu pri predsedniku Republike, predsedniku Državnega zbora in predsedniku Vlade v predsedniški palači ob mednarodnem dnevu invalidov Predsednik Republike Slovenije | V Predsedniški palači s posebno slovesnostjo obeležili mednarodni dan invalidov (up-rs.si),
 • Sodelovanje na slavnostni akademiji ob vpisu Slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije in 90. letnici Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Cankarjev dom 28. maj 2021
 • Kot predlagatelj dobitnika nagrade sodeloval na slavnostni podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2020, 17. junij 2021;
 • V imenu Državnega sveta sooblikovanje in sodelovanje na POSVETU »Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebnega asistenta«, 21. junij 2021
 • udeležba na akademiji ob 50. letnici organiziranega delovanja Zveze društev civilnih  invalidov vojn Slovenije in 30. obletnice samostojne in neodvisne Republike Slovenije, 22. junij 2021;
 • Predstavitev Novele ZPIZ-2J na plenarnem zasedanju Državnega zbora RS, kjer je bila novela po glasovanju poslancev tudi sprejeta; 12. julij 2021;
 • kot član slovenske delegacije na povabilo slovenske veleposlanice v Pragi mag.Tanje Strniša in pod častnim pokroviteljstvom g. Radeka Vondráčka, predsednika Poslanske zbornice parlamenta Češke republike sodeloval skupaj s Čebelarsko Zvezo in Zvezo paraplegikov Slovenije pri predstavitvi dobre prakse izobraževanja čebelarjev na invalidskem vozičku in predaja specialnega čebeljega panja invalidom v ParaCentrum Fenix v Brnu, 23. in 24. avgust 2021;
 • sprejemu pri predsedniku RS g. Borutu Pahorju ob vročitvi Zlatega reda za zasluge, Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 100. letnici organiziranega delovanja; 6. september 2021;
 • sprejemu športnikov invalidov in dobitnika dveh kolajn Frančka Gorazda Tirška ob vrnitvi iz Paralimpijskih iger 2021 v Tokiu; 8. september 2021;
 • Predstavitev Novele ZZVZZ – T na Odboru za zdravstvo o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za ureditev področji  obnovitvene rehabilitacije invalidov in zdravstvenega letovanja otrok; 9. september 2021;
 • Udeležba in v imenu Državnega sveta nagovor udeležencem na vseslovenskem srečanju Zveze slepih in slabovidnih Slovenije ob 100. letnici organiziranega delovanja ZDSSS 16. 9.2021 na Okroglem pri Naklu; Vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih Slovenije | ZDSSS (zveza-slepih.si):
 • Predstavitev novele Zakona ZZVZZ – P, kateri je invalidom omogočil obnovitveno rehabilitacijo in otrokom zdravstveno letovanje, Državni zbor ga je sprejel na 25.redni seji Državnega zbora 21.09.2021 Izbran zakon / akt (dz-rs.si);
 • Reha dnevi 28. In 29. 09.2021; S strani Državnega sveta sodeloval kot predavatelj za področje socialnega in invalidskega varstva pod naslovom »Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija včeraj, danes in jutri« ZIZRS | Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji | Reha 2021 (reha-slo.org);
 • XXVII. Dnevi socialne zbornice Slovenije, slavnostni govornik in udeleženec tiskovne konference DNEVI SZS 2021 | Socialna zbornica (szslo.si) 8. in 9. oktober 2021;
 • Udeležba na sprejemu pri predsedniku Republike, predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade in predsedniku Državnega sveta v štirih predsednikov v protokolarnem objektu Brdo pri Kranju ob mednarodnem dnevu invalidov. Več na Predsednik vlade Janez Janša na slovesnosti ob mednarodnem dnevu invalidov | GOV.SI in Državni svet - Kulturni in posebni dogodki - Slovesnost ob mednarodnem dnevu invalidov 2021 - Strokovna televizija S-TV Skledar;
 • Sodelovanje v kontaktni oddaji  2. december 2021 - Studio ob 17h na temo mednarodni dan invalidov in zakonodajne iniciative speljane preko Državnega sveta več na; Pred mednarodnim dnem invalidov - Radio Prvi (rtvslo.si);
 • udeležba na prireditvi Parašportnik leta 2021 in obeležitve 60-letnice delovanja Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja, Kongresni center Brdo pri Kranju, 22. marec 2022.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane