Davorin Terčon

Tiskalniku prijazna oblika

- V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (16. volilna enota - Sežana);

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve;

- član Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

 

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Davorin Terčon se je rodil 2. januarja 1961. Po končani srednji šoli v Kopru je končal Višjo pravno šolo na Univerzi v Mariboru, VII. stopnjo pa na izrednem študiju na Univerzi v Ljubljani. Najprej se je zaposlil na Kmetijski zemljiški skupnosti občine Sežana kot referent za zemljiške zadeve, nato pa kot vodja službe; pet let je bil član Izvršnega sveta občine Sežana in sekretar sekretariata za občo upravo in proračun. Leta 1994 je bil imenovan za načelnika Upravne enote Sežana. Od leta 1996 je bil več mandatov tudi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, član Občinskega sveta občine Sežana v več mandatih, od leta 2002 podžupan občine Sežana, od leta 2006 do 2018 pa njen župan. Deluje v športnih, humanitarnih in drugih društvih in organizacijah. 

 

Volilna enota 16

Občine: Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postojna, SEŽANA


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA SEŽANA – svetniška pisarna

Partizanska cesta 4

6210 SEŽANA

Telefon: (05) 731 01 00

Svetniška pisarna: v prostorih občine

Uradne ure svetniške pisarne: ob ponedeljkih od 10. do 12 ure po predhodni najavi na e-mail: davorin.tercon@ds-rs.si.

 

OBČINA KOMEN

Komen 86

6223 KOMEN

Telefon: (05) 731 04 50

Telefaks: (05) 731 04 60

E-pošta: obcina@komen.si  

Spletna stran: www.komen.si

Kontaktna oseba: Andreja Štok

E-pošta kontaktne osebe: andreja.stok@komen.si

Telefon kontaktne osebe: (05) 731 04 50

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave.

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

  • LXII plenarno zasedanje konference parlamentarnih odborov za evropske zadeve (COSAC), Helsinki, 1.-3. 12. 2019
  • obisk delegacije Državnega sveta Republike Slovenije v Senatu Francoske republike, Pariz, 1.-4. 10. 2019
  • srečanje članov Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve z delegacijo Krasnojarskega kraja, Državni svet, 8. 11. 2019

Copyright 2018, Vse pravice pridržane