Dejan Crnek

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (1. volilna enota - Ljubljana);

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport;

- član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

 

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

Copyright 2018, Vse pravice pridržane