Dušan Strnad

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (22. volilna enota - Grosuplje);

- član IS lokalnih interesov;

- predsednik Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj;

- član Komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

 

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Rojen je bil 24. oktobra 1961 v Ljubljani, mladost pa je preživel v Zdenski vasi v sedanji občini Dobrepolje. Od leta 1984 živi v Kriški vasi v občini Ivančna Gorica. Je poročen in oče treh polnoletnih otrok. Po izobrazbi je poslovni sekretar, zaposlen pa je bil v Cestnem podjetju Ljubljana, Osnovni šoli Dobrepolje, Slovenski demokratski stranki in na Občini Ivančna Gorica.

V domačem kraju je aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Kriška vas in Turističnega društva Polževo, prostovoljstvo in dobrodelnost pa prihaja pri njem do izraza tudi pri delu v dobrodelni ustanovi Vrtnica-za pomoč ljudem v stiski, v kateri je bil dolgo časa predsednik ter v ZŠAM Ivančna Gorica in v KK Ivančna Gorica, ki ga je pomagal tudi ustanoviti.  Nekdaj aktivni športnik rokometaš se danes s športom ukvarja le še rekreativno.

Leta 2016 je prejel Bronasti znak Civilne zaščite RS.

Ima dolgoletne izkušnje s področja dela na lokalni ravni. Med drugim je bil član dveh svetov krajevnih skupnosti, tri mandate član občinskega sveta in šest let podžupan. Od leta 2010 je župan Občine Ivančna Gorica.

V  politiki je aktiven od leta 1994. Aktivno politično življenje ga je vodilo po različnih aktivnostih in funkcijah v Slovenski demokratski stranki:  od občinske do državne ravni, deset let je bil njen glavni tajnik.

Osem let je bil član Državne volilne komisije.

Član Državnega sveta RS je od leta 2012 naprej, v novem mandatu je bil izvoljen za predsednika Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
 

Volilna enota 22

Občine: Dobrepolje, GROSUPLJE, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica

 


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA IVANČNA GORICA – svetniška pisarna

Sokolska 8

1295 IVANČNA GORICA

Telefon: (01) 781 21 00

Telefaks: (01) 781 21 20

Svetniška pisarna: v prostorih občinske uprave

Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru

Kontaktna oseba: Tatjana Markelj

Elektronska pošta kontaktne osebe: tatjana.markelj@ivancna-gorica.si

 

OBČINA LOŠKI POTOK

Hrib - Loški Potok 17

1318 LOŠKI POTOK

Kontaktna oseba: Mojca Lavrič

E-pošta kontaktne osebe: obcina@loski-potok.si

Telefon kontaktne osebe: (01) 835 01 00

Kontaktna oseba je dosegljiva v delovnem času občinske uprave.

 

OBČINA OSILNICA

Osilnica 11

1337 OSILNICA

Kontaktna oseba: Bernarda Čop

E-pošta: obcina@osilnica.si

Telefon: (01) 894 15 05

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnh ur občinske uprave:

                     ponedeljek, torek, četrtek od 7. do 15. ure

                     sreda od 7. do 16. ure

                     petek od 7. do 14. ure

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

  • pogovor v časopisu Klasje
  • Srečanje delegacije Državnega sveta s predstavniki kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope, 20. 2. 2018
  • 25. pohod po Jurčičevi poti, 3. 3. 2018
  • Srečanje z dr. Zoranom Stančičem, vodjo Predstavništva Evropske komisije v RS, 16. 4. 2018
  • posvet z naslovom Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača, 16. 4. 2018
  • pobudnik posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri - 23. 4. 2018

Copyright 2018, Vse pravice pridržane