Franc Golob

Franc Golob

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 19. volilni enoti s sedežem v Slovenj Gradcu.

Član Interesne skupine lokalnih interesov.

 

Franc Franjo Golob je bil rojen 2. avgusta 1967 v Svetem Vidu pri Vuzenici, je poročen in oče dveh sinov. Po izobrazbi je ekonomsko-komercialni tehnik.
Opravlja delo župana občine Vuzenica, pred tem pa je bil dva mandata občinski svetnik.
Je aktiven član mnogih društev v lokalnem okolju. Že deset let  je predsednik Športnega društva v Vuzenici ter predsednik Športno-turističnega društva Sveti Vid. V prostem času se aktivno ukvarja s športom (nogomet, smučanje..). Živi na Svetem Vidu.

19. volilna enota obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec, Vuzenica.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane