Franc Golob

Franc Golob

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 19. volilni enoti s sedežem v Slovenj Gradcu.

Član Interesne skupine lokalnih interesov.

 

Franc Franjo Golob je bil rojen 2. avgusta 1967 v Svetem Vidu pri Vuzenici, je poročen in oče dveh sinov. Po izobrazbi je ekonomsko-komercialni tehnik.
Opravlja delo župana občine Vuzenica, pred tem pa je bil dva mandata občinski svetnik.
Je aktiven član mnogih društev v lokalnem okolju. Že deset let  je predsednik Športnega društva v Vuzenici ter predsednik Športno-turističnega društva Sveti Vid. V prostem času se aktivno ukvarja s športom (nogomet, smučanje..). Živi na Svetem Vidu. 
19. volilna enota obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec, Vuzenica

Svetniška pisarna:
OBČINA VUZENICA Mladinska ulica 1
2367 VUZENICA
Telefon: (02) 879 12 20
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Vuzenica
Uradne ure svetniške pisarne: vsako sredo od 15.00 do 17.00
Kontaktna oseba: Franc Golob, župan in državni svetnik
Telefon: (02) 879 12 25
Mobilni telefon: 070 744 007
E-pošta: golob.franjo@gmail.com

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Gačnikova pot 5
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Kontaktna oseba: Vojko Močnik
Telefon: (02) 821 60 13
E-pošta: vojko.mocnik@ravne.si

Copyright 2013, Vse pravice pridržane