Franc Golob

Tiskalniku prijazna oblika
Franc Golob

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (19. volilna enota -  Slovenj Gradec);

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance;

- član Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Franc Franjo Golob je rojen 2. 8. 1967 v Svetem Vidu pri Vuzenici, je poročen in oče dveh sinov. Po izobrazbi je ekonomsko-komercialni tehnik.

Opravlja delo župana občine Vuzenica, pred tem pa je bil dva mandata občinski svetnik.
Je aktiven član mnogih društev v lokalnem okolju. Že deset let  je predsednik Športnega društva v Vuzenici ter predsednik Športno-turističnega društva Sveti Vid. V prostem času se aktivno ukvarja s športom (nogomet, smučanje ..). Živi na Svetem Vidu.

 

Volilna enota 19

Občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, SLOVENJ GRADEC, Vuzenica


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA MUTA

Glavni trg 17

2366 MUTA

Telefon: (02) 887 96 00  

Telefaks: (02) 887 96 06  

E-pošta: obcina.muta@muta.si

Kontaktna oseba: župan Mirko Vošner

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave.

 

OBČINA PREVALJE

Trg 2 a

2391 PREVALJE

Telefon: (02) 824 61 00

Telefaks: (02) 824 61 24

E-pošta: obcina@prevalje.si

Kontaktna oseba: Lucija Kogelnik

E-pošta: obcina@prevalje.si ali lucija.kogelnik@prevalje.si

Telefon kontaktne osebe: (02) 824 61 00

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občine.

 

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Gačnikova pot 5

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Telefon: (02) 821 60 11

Telefaks: (02) 821 60 01

E-pošta: obcina@ravne.si

Kontaktna oseba: Vojko Močnik

Telefon kontaktne osebe: (02) 82 16 013

E-pošta kontaktne osebe: vojko.mocnik@ravne.sii

Kontaktna oseba je dosegljiva od ponedeljka do petka od 7. do 13 ure.

                                 

OBČINA VUZENICA – svetniška pisarna

Mladinska ulica 1

2367 VUZENICA

Telefon: (02) 879 12 20

E-pošta: obcina.vuzenica@siol.net

Svetniška pisarna: v prostorih občine

Uradne ure svetniške pisarne: vsako sredo med 15. in 17. uro

Kontaktna oseba: Franc Golob, župan in državni svetnik

Telefon: (02) 879 12 25 ali Mobitel 070 744 007

E-pošta: golob.franjo@gmail.com

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

Copyright 2013, Vse pravice pridržane