Jernej Verbič

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 16. volilne enote s sedežem v Sežani

Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Član Komisije za državno ureditev

Rojen 29. marca 1952 v Postojni.

Poklicne funkcije: 1971 - 1973 Hotel Jama v Postojni, 1973 šolanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 1977 – 1979 Postojnska jama - področje analiz, 1997 – 2002 Služba družbenega knjigovodstva, Agencija RS za plačilni promet AJPES; 2002-2014 župan Občine Postojna.

Nepoklicne funkcije: 1995 – 1998 predsednik Nadzornega odbora Občine Postojna, 1994 - 2002 predsednik Krajevne skupnosti Postojna, 1998 - 2002 član občinskega sveta in podžupan Občine Postojna.

16. volilna enota obsega naslednje občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna, Sežana

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA SEŽANA 
Partizanska cesta 4 
6210 SEŽANA 
Kontaktna oseba: Adrijana Suša Bonifacio 
E-pošta: adrijana.susa@sezana.si 
Uradne ure: ponedeljek in petek 7.30 - 11.00 
sreda 7.30 - 11. 00 in 12.00 - 16.00

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a
6215 DIVAČA
Telefon: (05) 731 09 30 
Telefaks: (05) 731 09 40
E-pošta: obcina@divaca.si
Kontaktna oseba: Tatjana Cerkvenik  
E-pošta: tatjana.cerkvenik@divaca.si 
Uradne ure: v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure
                    v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure 

OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hreplje, Reška cesta 14
6240 KOZINA
Telefon: (05) 680 01 50
Telefaks: (05) 680 01 80
E-pošta: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si 
Kontaktna oseba:  Saša Likavec Svetelšek, direktorica občinske uprave
E-pošta: sasa.likavec@hrpelje.si 
Telefon: 051 677 013 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška 14
6250 ILIRSKA BISTRICA
Telefon: (05) 714 13 61
Telefaks: (05) 714 12 84
E-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si 
Kontaktna oseba: Marija Šircelj, tajnica župana
E-pošta: marija.sircelj@ilirska-bistrica.si 
Telefon: (05) 714 55 88
Uradne ure: v ponedeljek in petek od 8. do 11. ure
                    v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 16. 30 ure

OBČINA KOMEN
Komen 86
6223 KOMEN
Telefon: (05) 731 04 50
Telefaks: (05) 731 04 60
E-pošta: obcina@komen.si
Spletna stran: www.komen.si
Kontaktna oseba:  Andreja Štok 
E-pošta: andreja.stok@komen.si
Uradne ure: v ponedeljek, torek in petek od 8. do 13. ure
                    v sredo od 8. do 17.30 ure

OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257 PIVKA
Telefon: (05) 721 01 00 
Telefaks: (05) 721 01 02 
E-pošta: obcina@pivka.si 
Spletni naslov: www.pivka.si 
Kontaktna oseba:  Vanda Smrdel
E-pošta: obcina@pivka.si, vanda.smrdel@pivka.si 
Uradne ure: v ponedeljek od 8. do 11. ure in od 13. do 15. ure
                    v sredo od 8. do 11. ure in od 13. do 16. ure
                    v petek od 8. do 11. ure 

OBČINA POSTOJNA - svetniška pisarna
Ljubljanska cesta 4
6230 POSTOJNA
Telefon: (05) 728 07 00
Telefaks: (05) 728 07 80
E-pošta: obcina@postojna.si 
Spletni naslov: www.postojna.si 
Svetniška pisarna: v prostorih občine, pisarna št. 22, 1. nadstropje, možen pa je tudi dogovor za lokacijo na preostalih občinah 16. VE po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Občine Postojna
Uradne ure svetniške pisarne: vsak delovni dan v delovnem času po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Občine Postojna
Kontaktna oseba: Tatjana Rolih
E-pošta: obcina@postojna.si 
Telefon: (05) 728 07 89
Uradne ure: v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
                    v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
                    v petek od 8. do 13. ure

Copyright 2013, Vse pravice pridržane