mag. Marko Zidanšek

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov.

Rojen leta 1968 v Celju, poročen in oče dveh sinov.

Magister znanosti s področja državnih in evropskih študij (2007, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije Brdo pri Kranju). Leta 2002 diplomiral na Visoki upravni šoli v Ljubljani (zdaj Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo), smer javna uprava, in pridobil strokovni naziv diplomirani upravni organizator. Leta 2004 opravil strokovni izpit iz upravnega postopka, leta 2006 usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb (NEBRA).

Od leta 2005 direktor v družbi za ravnanje z odpadki Simbio, kjer dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov opravlja družba oz. javno podjetje v 12 občinah, dejavnost gospodarske javne službe ravnanja z odpadki pa v 24 občinah in širše. Mestni svetnik Mestne občine Celje od leta 1998naprej, v treh mandatih celjski podžupan, v četrtem in aktualnem petem pa pooblaščenec župana Mestne občine Celje. Sodeloval pri razvoju projekta RCERO I in nadaljevanju projekta RCERO II.

Od leta 2014 predsednik Slovenske ljudske stranke.

Stremi k izboljšavam, ki so v interesu družbe in posameznikov in tako prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe, z gospodarnim in učinkovitim ravnanjem. Optimalen rezultat za doseganje zastavljenih ciljev želi doseči s čim manjšimi stroški. 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane