Mitja Gorenšček

Tiskalniku prijazna oblika

-  V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delodajalcev;

-  član IS delodajalci;

-  član Interesne skupine delodajalcev;

-  član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance;

-  član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

 

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Izobrazba: dipl. oec

Dosedanje delovne izkušnje si je nabiral v sistemu Iskra in iz nje izhajajočih družb. Karierno pot je pričel leta 1988 v Iskri Bovec, d. o. o., na področju splošno kadrovskih zadev, nadaljeval kot samostojni strokovni delavec za razvijanje, usklajevanje in uvajanje optimalnih poslovnih rešitev s področja kakovosti za doseganje strategije in ciljev podjetja ter pridobil znanja iz naslova ISO standardov, bil strokovni vodja nabavne službe, kjer si je pridobil znanja iz naslova zunanje trgovine in carine ter nato prevzel vodenje komerciale.

Od 1. 3.  2008 do 31. 12. 2017 je bil direktor podjetja, ki je v tem času večkrat spremenilo ime - od Iskra Bovec, Letrika Bovec, Mahle Letrika Bovec do Mahle Electric Drives Bovec.

V času njegovega vodenja je podjetje potrojilo prodajo, povečalo število zaposlenih iz 188 na 340, rezultat poslovanje pa iz negativnega spremenilo v stabilno pozitiven rezultat. Hkrati je podjetje svoje poslovanje razdolžilo in zdaj posluje izključno z lastnimi viri.

Izven svojega rednega dela v podjetju je bil aktiven v organih GZS, član UO GZS, predsednik UO ZEE, član UO območne zbornice za severno Primorsko, podpredsednik Razvojnega sveta goriške regije, član UO ZDRUŽENJA MANAGER in aktiven član v drugih manjših regionalnih združenjih in združbah.  Poleg tega je tudi član sveta agencije Spirit.

S 1. 1. 2018 se je zaposlil na GZS kot njen izvršni direktor.

Živi med Kobaridom in Ljubljano, je družinski človek, s tremi odraslimi otroki, od katerih sta dva še študenta.

V prostem času se posveča kulturi, obiskuje likovne razstave in se sprošča na glasbenih prireditvah.

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

  • Seminar za državne svetnike, Državni svet, 10. 1. 2018
  • Delegacija Državnega sveta s predsednikom Svetniške zbornice Kraljevine Maroko Abdelhakimom Benchamachem na Gospodarski zbornici Slovenije, 26. 2. 2018
  • Na povabilo ministra za gospodarstvo udeležba na proslavi ob 20. obletnici priznanj RS za poslovno odličnost in slovesnost PRSPO 2017, Portorož, 22. 3. 2018
  • Podelitev nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, 26. 3.2017
  • Osrednja počastitev dneva državnosti Republike Slovenije, Ljubljana, 24. 6. 2018
  • Sprejem tekmovalcev Evroskills, Državni svet, 1. 10. 2018

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane