Matjaž Švagan

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (21. volilna enota - Trbovlje);

- podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije;

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport;

- član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

 

O DRŽAVNEM SVETNKU:

Leta 1992 je bil izvoljen za predsednika Skupščine Občine Zagorje ob Savi, 1994 pa na neposrednih lokalnih volitvah za župana občine Zagorje ob Savi. Leta 2010 je na občinski ravni ustanovil stranko Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja. Zdaj že šesti mandat opravlja funkcijo župana občine Zagorje ob Savi. Dve mandatni obdobji, od leta 2000 do 2004 in od leta 2004 do 2008, je bil poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Od leta 2017 je predsednik Razvojnega sveta zasavske regije.

 

Volilna enota 21

Občine: Hrastnik, TRBOVLJE, Zagorje ob Savi


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA TRBOVLJE 

Mestni trg 4

1420 TRBOVLJE

Telefon: (03) 563 48 00

Kontaktna oseba: Maja Hvala, vodja oddelka za splošne zadeve

Telefon kontaktne osebe: (03) 562 79 81

E-pošta kontaktne osebe: maja.hvala@trbovlje.si

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave

                    ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15.ure

                    sreda od 8. do 17. ure

                    petek od 8. do 13. ure

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

januar 2018:

 • ponovoletno srečanje Javnih  zavodov z županom,
 • sestanek ( tema- izgradnja HE na srednji Savi ),
 • delovni sestanek Dewesoft,
 • otvoritev drsališča Ledenka,
 • radio Aktual,
 • sestanek na MGRT-Direktorat za regionalni razvoj,
 • obravnava problematike javnih vodovov,
 • sestanek s predstavnikom Ministrstva za infrastrukturo slovenskih železnic,
 • sestanek glede vzletišča Ruardi,
 • predstavitev sankanja na umetnih progah na drsališču Ledenka.

Avgust 2018:

 • ob prazniku Krajevne skupnosti Tirna zbrane nagovoril zagorski župan in podpredsednik Državnega sveta.

 

2019:

 • nagovor v Šmarjeških Toplicah, 24. 10. 2019, na 3. obletnici vključenosti v projekt Rastoča knjiga pred kipom Marjetke z rastočo knjigo pri OŠ Šmarjeta. Ob tej priložnosti je izšla zbirka pesmi treh generacij z naslovom Rastla je deklica 
 • slovesnost ob vročitvi državnih odlikovanj predsednika republike, slavnostna seja ob prazniku Občine Trbovlje,  Trbovlje, 31. 5. 2019,
 • govor na posvetu »Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev«, Državni svet, 31. 5. 2019
 • govor na praznovanju 50-letnice organiziranega delovanja Zveze paraplegikov Slovenije in 40-letnice delovanja društev, Vransko, 15. 6. 2019
 • slavnostna akademija s podelitvijo priznanj Občine Litija in Jerebovih priznanj, Litija, 16. 6. 2019
 • tradicionalna sveta maša za domovino, Ljubljana, 19. 6. 2019
 • slavnostna prireditev ob prazniku Občine Hrastnik s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 2019, Hrastnik, 3. 7. 2019
 • odprtje novih poslovnih prostorov pošte 1290 Grosuplje, 5. 7. 2019
 • govor na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi s podelitvijo občinskih priznanj, Zagorje ob Savi, 1. 8. 2019
 • osrednja slovesnost ob občinskem prazniku Mestne občine Velenje, Velenje, 19. 9. 2019,
 • sprejem pri predsedniku republike v počastitev 30. obletnice razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije, ki so utirali pot k samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, Ljubljana, 27. 9. 2019
 • govor na odprtju razstave del likovno-literarne kolonije Malek 2019 »Na sončni strani Galaksije« in hkrati četrta postavitev Rastoče knjige Ormoža, Ormož, 8. 11. 2019
 • osrednja prireditev ob občinskem prazniku Občine Šmartno pri Litiji z naslovom Brezčasna zapuščina - spomin, zahvale in navdih, Šmartno pri Litiji, 14. 11. 2019

Copyright 2018, Vse pravice pridržane