Milan Lukić

V Državni svet izvoljen kot predstavnik delodajalcev

Vodja Interesne skupine delodajalcev

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Rodil je se v Srbiji. Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru in končal poklicno šolo elektro stroke. Po vojaščini je končal še dvo-letno delovodsko šolo ter višjo Upravno šolo v Ljubljani. Leta 1981 je končal študij prava in pridobil naziv diplomirani pravnik. Služboval je v Elektro Maribor in v mariborskih zaporih. Bil je član uprave in vodja delovne skupnosti v Palomi ter član uprave in vodja delovne skupnosti v SOZD Timu Maribor. Bil je tudi generalni direktor Marlesa, senator in direktor Tovarne montažnih hiš v Iljašu pri Sarajevu. Leta 1993 je ustanovil podjetje Lumar, ki ga je vodil do upokojitve. Trenutno je v njem podjetju. Opravlja delo predsednika Združenja delodajalcev Slovenije in je član Upravnega odbora štajerske gospodarske zbornice.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane