Milan Ozimič

 

Vodja Interesne skupine lokalnih interesov  - predstavnik 4. volilne enote s sedežem v Slovenski Bistrici.

 

Volilna enota št. 4 obsega naslednje občine: 
Lovrenc na Pohorju, Makole, Oplotnica, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane