Miloš Pohole

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 17. volilni enoti s sedežem v Logatcu

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

17. volilna enota obsega naslednje občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika, Log-Dragomer  

Svetniška pisarna:

OBČINA CERKNICA 
Cesta 4. maja 53 
1380 CERKNICA 
Telefon: (01) 709 06 10 
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Cerknica (prvo nadstropje) 
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 9. uri 
Kontaktna oseba: Miloš Pohole, državni svetnik 
Mobilni telefon: 041 230 514 
E-pošta: m.pohole@gmail.com

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA LOŠKA DOLINA 
Cesta Notranjskega odreda 2 
1386 STARI TRG PRI LOŽU 
Kontaktna oseba: Andreja Porok 
Telefon: (01) 705 06 70 
E-pošta: obcina@loskadolina.si 
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.30 - 11.00 in 11.30 - 15. 00 
sreda 7.30 - 11.00 in 11.30 - 16.00 
petek 7.30 - 11. 00 in 11.30 - 14.00

OBČINA LOGATEC 
Tržaška cesta 50A 
1370 LOGATEC 
Kontaktna oseba: Andrej Vrhunc 
Telefon: (01) 759 06 00 
E-pošta: andrej.vrhunc@logatec.si 
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15. 00 
sreda 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 
petek 8.00 - 13. 00

OBČINA VRHNIKA 
Tržaška cesta 1 
1360 VRHNIKA 
Kontaktna oseba: Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave 
Telefon: (01) 755 54 19 
E-pošta: vesna.kranjc@vrhnika.si 
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.00 – 15.00 
sreda 8.00 – 17.00 
petek 8.00 – 13.00

Copyright 2013, Vse pravice pridržane