Mirko Kozelj

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 9. volilni enoti s sedežem v Kranju

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Podpredsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Rojen 2. oktobra 1946 v vasi Hotemaže kot tretji od štirih otrok delavske družine. Osnovno šolo končal v Preddvoru, poklicno šolo v IKŠ Iskra v Kranju, za poklic je telefonski mehanik. Kasneje je med delom dokončal srednjo šolo in kasneje Višjo pravno šolo v Mariboru. 
Najprej je bil zaposlen v tovarni Iskra v Kranju, od leta 1970 dalje pa v podjetju za PTT promet v Kranju (kasneje Telekom Slovenije PE Kranj). Od leta 2003 do 2010 je opravljal delo poklicnega župana Občine Šenčur. Z letom 2011 se je upokojil in do lokalnih volitev 2014 delo župana opravljal nepoklicno. Poročen in oče dveh hčera in sina.

9. volilna enota obsega naslednje občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Svetniška pisarna:

OBČINA ŠENČUR 
Kranjska cesta 11 
4208 ŠENČUR 
Svetniška pisarna: v prostorih županske pisarne 
Uradne ure svetniške pisarne (predhodna najava vsebine in časa razgovora): ponedeljek 9.00 – 12.00 
sreda 9.00 – 11.00 in 14.00 – 16.00 
Kontaktna oseba: Damjana Kastelic. 
Telefon: (04) 251 91 00 
Telefaks: (04) 251 91 11 
E-pošta: kozelj.mirko@gmail.com

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA JEZERSKO 
Zgornje Jezersko 65 
4206 ZG. JEZERSKO 
Kontaktna oseba: Mojca Markič 
Telefon: (04) 254 51 10 
Mobilni telefon: 031 604 905 
E-pošta: obcina@jezersko.si

OBČINA PREDDVOR 
Dvorski trg 10 
4205 PREDDVOR 
Kontaktna oseba. Marko Bohinec, direktor občinske uprave 
Telefon: (04) 275 10 11 
E-pošta: marko.bohinec@preddvor.si 
Uradne ure: ponedeljek 8.30 – 13.00 
sreda 8.30 – 13.00 in 15.00 – 16.30 
petek 8.30 – 13.00

MESTNA OBČINA KRANJ 
Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 
Telefon: (04) 237 30 00 
Kontaktna oseba: Breda Prislan (tajništvo župana) 
Telefon: (04) 237 31 01 
E-pošta: breda.prislan@kranj.si 
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek 8.00 -15.00 
sreda 8.00 - 17.00 
petek 8.00 - 13.00

OBČINA ŽELEZNIKI 
Češnjica 48 
4228 ŽELEZNIKI 
Kontaktna oseba: Lilijana Tolar, tajnica župana 
E-pošta: lilijana.tolar@obcina.zelezniki.si 
Telefon: (04) 500 00 00 
Uradne ure: ponedeljek 7.30 - 15.00 
torek 7.30 - 17.00 
petek 7.30 - 13.00

OBČINA NAKLO Stara cesta 61 
4202 NAKLO 
Kontaktna oseba: Silvana Markič 
Telefon: (04) 277 11 13 
E-pošta: silvana.markic@obcina-naklo.si 
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek 9.00 – 12.00 
sreda 9.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM 
Kontaktna oseba: Jana Jenko 
Telefon: (04) 281 58 00 
E- pošta: obcinacerklje@siol.net 
Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 11.00 in 12.00 - 14.00 
sreda 8.00 - 11.00 in 12.00 - 16.00 
petek 8.00 - 11.00

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 GORENJA VAS 
E-pošta: barbara.bogataj@obcina-gvp.si

OBČINA ŠKOFJA LOKA 
Mestni trg 15 
4220 ŠKOFJA LOKA 
Kontaktna oseba: Irena Malovrh 
E-pošta: irena.malovrh@skofjaloka.si 
Telefon: (04) 511 23 17 
Uradne ure: ponedeljek, torek 8.00 - 12.00 in 13.00 -15.00 
sreda 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 
petek 8.00 - 12.00

OBČINA ŽIRI 
Loška cesta 1 
4226 ŽIRI 
Kontaktna oseba: Franci Kranjc 
E-pošta: franci.kranjc@ziri.si 
Telefon: (04) 505 07 00 
Mobilni telefon: 041 639 609 
Uradne ure: od ponedeljka do petka v okviru uradnih ur občinske uprave, po potrebi tudi izven uradnih ur.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane