mag. Miroslav Ribič

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (17. volilna enota - Logatec);

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve;

- član Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport.

O DRŽAVNEM SVETNIKU

Rojen v Trbovljah.

Leta 1986 je diplomiral na Fakulteti za menedžment v turizmu in gostinstvu v Opatiji Univerze v Reki in 2004 pridobil naziv magistra znanosti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (smer Komunikologija). Opravil je tudi program izobraževanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb na Združenju nadzornikov Slovenije (2010) ter več specializacij – 2006 na šoli za lobiranje (Eistrening Centre v Bruslju), 1987 o kreditiranju in zavarovanju slovenskih projektov proti nekomercialnim rizikom v državah v razvoju ter zbiranju podatkov za ugotavljanje rizika investiranja (Jubmes banka – današnja Slovenska izvozna družba); 1986 je živel v Kibbutzu Netanya v Izraelu.   

Trenutno je zaposlen kot pomočnik direktorja za podporne dejavnosti v podjetju Eles, d. o. o. V preteklosti je bil zaposlen v podjetju Tango v Ljubljani (2001–2013) kot pomočnik direktorja družbe, kot direktor korporativnega komuniciranja v zavarovalnici Triglav (2003–2011), pred tem pa je več let služboval v medijskih hišah: 2001–2003 kot pomočnik generalnega direktorja RTV Slovenija, 1995–2001 kot urednik programa na RTV Slovenija, 1993–1995 kot pomočnik odgovornega urednika informativnega programa RTV Slovenija, 1992–1993 kot direktor marketinga  na TV kanal A in 1990–1992 kot pomočnik odgovornega urednika informativnega programa RTV Slovenija. Svojo službeno pot je začel v podjetju Rudis (1986–1988) kot vodja finančne službe v Alžiru in vodja komercialne službe v Alžiru (1989).

Dodatno je opravljal delo v več nadzornih svetih in upravnih odborih, bil je urednik več glasil,  predava na temo mediji, politika in komuniciranje, izdal pa je tudi knjigo z naslovom Poslovno komuniciranje v današnjem času.

Govori angleško, hrvaško in srbsko, pasivno francosko.

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

- med 7. in 9. 2. 2018 se je udeležil 6. OECD parlamentarnih dnevov v okviru Globalne parlamentarne mreže OECD v Parizu;

- 7. 2. 2018 se je državni svetnik skupaj s poslancem Državnega zbora Kamalom Izidorjem Shakerjem na sedežu Stalnega predstavništva RS pri OECD sestal z veleposlanico nj. eksc. gospo Ireno Sodin.

 

 

Volilna enota 17

Občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, LOGATEC, Log - Dragomer, Loška dolina, Vrhnika


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA LOGATEC

Tržaška cesta 50A

1370 LOGATEC

Kontaktna oseba: Romana Hribar

Telefon kontaktne osebe: (01) 759 06 00

E-pošta kontaktne osebe: romana.hribar@logatec.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

                    sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure

                    petek od 8. do 13. ure

 

OBČINA CERKNICA

Cesta 4. maja 53

1380 CERKNICA

Telefon: (01) 709 06 10

Kontaktna oseba: Jasmina Križančič

E-pošta kontaktne osebe: jasmina.krizancic@cerknica.si

Telefon kontaktne osebe: (01) 709 06 29

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:

                       ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure

                       sreda od 7. do 16. ure

                       petek: od 7. do 14. ure

 

OBČINA BOROVNICA

Paplerjeva ulica 22

1353 BOROVNICA

Kontaktna oseba: Nejli Ofentavšek

Telefon: (01) 750 74 60

E-pošta: obcina@borovnica.si

Spletni naslov: www.borovnica.si

 

OBČINA LOG - DRAGOMER   

Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09

1358 LOG PRI BREZOVICI

Telefon: (01) 750 77 00

Kontaktna oseba: Tatjana Horvat

Telefon kontaktne osebe: (01) 750 77 00

E-pošta kontaktne osebe: obcina@log-dragomer.si

 

OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2

1386 STARI TRG PRI LOŽU

Kontaktna oseba: Bogdan Zevnik, direktor občinske uprave

Telefon: (01) 705  06 70

E-pošta: bogdan.zevnik@loskadolina.si

 

OBČINA VRHNIKA – svetniška pisarna

Tržaška cesta 1

1360 VRHNIKA

Svetniška pisarna: Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika, 1. nadstropje

Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 16. do 17. ure

Kontaktna oseba: mag. Miroslav Ribič, državni svetnik

E-pošta: miroslav.ribic@ds-rs.si

 

 

 
 
 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane