Oskar Komac

V Državni svet izvoljen kot predstavnik delojemalcev

Član Interesne skupine delojemalcev

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Copyright 2013, Vse pravice pridržane