Rajko Fajt

 

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 7. volilne enote s sedežem na Ptuju.

 

Rojen 6. 12. 1959 na Ptuju, kjer živi še danes. Poročen in oče dveh odraslih otrok – Urše in Roka.

Po osnovni šoli nadaljeval izobraževanje na Srednji elektro šoli v Mariboru. Študiral na Visoki šoli za elektrotehniko Univerze v Mariboru. Diplomiral 1983 na usmeritvi za avtomatiko in procesno tehniko. 1983 se zaposlil na ŠC Ptuj. Sodeloval pri pripravi pogojev in uvajanju izobraževanja elektrotehnike na Ptuju. Do 1996 bil učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, sodeloval pri razvoju in prenovi izobraževalnih programov ter uvajanju novih izobraževalnih programov informatike in mehatronike na Ptuju. Od 1996 ravnatelj Elektro in računalniške šole. Vodil številne razvojno aplikativne projekte za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. V sklopu projekta PHARE 2003 vodil in sodeloval v razvoju višješolskega programa mehatronike. Izdelava elaborata o ustanovitvi višje šole ŠC Ptuj, program mehatronika in sprejem na Strokovnem svetu RS pomeni začetek višješolskega izobraževanja na Ptuju. 2005 habilitiran za višješolskega predavatelja predmetnega področja Meritve v mehatroniki in Osnove elektrotehnike. Na Višji šoli predava še danes.

Med 2005-2009 bil predsednik nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d .d. 2006 opravil program usposabljanja za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. V devetdesetih sodeloval pri vodenju storitvenega podjetja elektro-gradbene stroke. Izkušnje s področja vodenja gradbenih investicij s pridom koristil pri vodenju investicij v ŠC Ptuj.

Član Manager kluba Ptuj in predsednik nadzorne komisije. Bil član Sveta zavoda Bistra (Biro za strateški razvoj), Revivis (Regijsko višje in visoko šolsko središče), Republiškega izpitnega centra, OŠ Ljudski vrt in Dijaškega dom Ptuj. Predsednik krvodajalcev MO Ptuj.

Na lokalnih volitvah 1994 prvič izvoljen v mestni svet MO Ptuj, kar pomeni začetek dela na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Kot mestni svetnik MO Ptuj aktiven še danes. V različnih mandatih bil vodja Odbora za gospodarstvo in član Odbora za finance. Od 2007 član Državnega sveta RS.

Dobitnik Kidričeve nagrada prve stopnje za diplomsko delo 1984, priznanje Območne obrtne zbornice Maribor za povezovanje šolske sfere in obrti, dobitnik naziva Primus – zaslužni ravnatelj.

Hobiji: kolesarjenje, tek, plavanje, motociklizem, ohranjanje kulturne dediščine.

Volilna enota št. 7 obsega naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane