Samer Khalil

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet  je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (15. volilna enota - Črnomelj;

- član IS lokalnih interesov;

- podpredsednik Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj;

- član Komisije DS za mendarodne odnose in evropske zadeve.

 

 

Volilna enota 15

Občine: ČRNOMELJ, Metlika, Semič,


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA METLIKA

Mestni trg 24

8330 METLIKA

Telefon: (07) 306 31 00

E-pošta: obcina.metlika@siol.net

Kontaktna oseba:  mag. Mirjana Adlešič, direktorica občinske uprave  

Telefon: (07) 363 74 26

E-pošta kontaktne osebe: mirjana.adlesic@metlika.si

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:

                     torek od 8. do 12. ure

                     sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure

                     petek od 8. do 12. ure

 

OBČINA ČRNOMELJ 

Trg svobode 3

8340 ČRNOMELJ

Svetniška pisarna: v prostorih Občine Črnomelj (mala sejna soba)

Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu med 17. in 19. uro

Kontaktna oseba: Tamara Potočar, direktorica občinske uprave

E-pošta kontaktne osebe: tamara.potocar@crnomelj.si

Telefon kontaktne osebe: (07) 306 11 10

Uradne ure kontaktne osebe: ponedeljek od 7.30 do 14.30

                                                sreda od 7.30 do 16.30

                                                petek od 7.30 do 12.30

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

  • Pobuda v povezavi z močnim neurjem s točo v občini Črnomelj 8. 6. 2018, na podlagi katere je Interesna skupina lokalnih interesov na 11. seji sprejela sklep, da na Vlado naslovi vprašanje v zvezi z zaščito pred točo, in sprejela pobudo in jo naslovila na Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, da bi na skupni seji obravnavali odprta vprašanja sistemske ureditve varstva pred naravnimi nesrečami in odprave posledic škode
  • Slovesnost bo desetletnici neodvisnosti Republike Kosovo, Ljubljana, 14. 2. 2018
  • Srečanje pri predsedniku Državnega sveta na temo 3. razvojne osi, 19. 2. 2018
  • 36. vinska vigred v Beli Krajini, 18. 5. 2018
  • Odprtje razstave In vendar so jih brali, 21. 6. 2018
  • LIX. Cosac, Bolgarija, 17. – 19. 7. 2018

Copyright 2018, Vse pravice pridržane