Samer Khalil

Tiskalniku prijazna oblika

- v Državni svet  je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (15. volilna enota - Črnomelj;

- član IS lokalnih interesov;

- podpredsednik Komisije DS za lokalno samoupravo in regioanlni razvoj;

- član Komisije DS za mendarodne odnose in evropske zadeve.

 

 

Volilna enota 15

Občine: ČRNOMELJ, Metlika, Semič,


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA METLIKA

Mestni trg 24

8330 METLIKA

Telefon: (07) 306 31 00

E-pošta: obcina.metlika@siol.net

Kontaktna oseba:  mag. Mirjana Adlešič, direktorica občinske uprave  

Telefon: (07) 363 74 26

E-pošta kontaktne osebe: mirjana.adlesic@metlika.si

Kontaktna oseba je dosegljiva v času uradnih ur občinske uprave:

                     torek od 8. do 12. ure

                     sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure

                     petek od 8. do 12. ure

 

OBČINA ČRNOMELJ 

Trg svobode 3

8340 ČRNOMELJ

Svetniška pisarna: v prostorih Občine Črnomelj (mala sejna soba)

Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu med 17. in 19. uro

Kontaktna oseba: Tamara Potočar, direktorica občinske uprave

E-pošta kontaktne osebe: tamara.potocar@crnomelj.si

Telefon kontaktne osebe: (07) 306 11 10

Uradne ure kontaktne osebe: ponedeljek od 7.30 do 14.30

                                                sreda od 7.30 do 16.30

                                                petek od 7.30 do 12.30       

Copyright 2013, Vse pravice pridržane