Samer Khalil

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 15. volilni enoti s sedežem v Črnomlju.

Član Interesne skupine lokalnih interesov.

 

15. volilna enota obsega naslednje občine: Črnomelj, Metlika, Semič

Svetniška pisarna:

OBČINA ČRNOMELJ 
Trg svobode 3 
8340 ČRNOMELJ 
Telefon: (07) 306 11 00 
Telefaks: (07) 306 11 30 
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Črnomelj (mala sejna soba) 
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu med 17. in 19. uro 
Kontaktna oseba: Tamara Potočar, direktorica občinske uprave 
Telefon: (07) 306 11 10 
E-pošta: tamara.potocar@crnomelj.si 
Uradne ure: ponedeljek 7.30–14.30 
sreda 7.30–16.30 
petek 7.30–12.30 

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA METLIKA 
Mestni trg 24 
8330 METLIKA 
Kontaktna oseba: mag. Mirjana Adlešič, direktorica občinske uprave 
Telefon: (07) 363 74 26 
Elektronska pošta: mirjana.adlesic@metlika.si 
Uradne ure: vsak delovni dan 7.30 - 15.30

OBČINA SEMIČ 
Štefanov trg 9 
8333 SEMIČ 
Kontaktna oseba: Mateja Kambič, direktorica občinske uprave 
Telefon: (07) 356 53 53/60 
Elektronska pošta: mateja.kambic@semic.si 
Uradne ure: ponedeljek 7.3010.00 in 11.00 14.30 
sreda 7.30 10 00 in 11.00 16.30 
petek 7.30 10.00 in 11.00 13.30

Copyright 2013, Vse pravice pridržane