Srečko Ocvirk

Tiskalniku prijazna oblika

- v  Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (20. volilna enota - Krško);

- član IS lokalnih interesov;

- član Komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance;

- član Komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

O DRŽAVNEM SVETNKU:

Rodil se je 5. 11. 1969 v Brežicah. Otroštvo in mladost je preživel v Orešju nad Sevnico.

Po končani osnovni šoli v Sevnici se je vpisal na srednjo vrtnarsko šolo Medlog pri Celju ter glede na možnost usmerjenega izobraževanja šolanje zaključil na kmetijski šoli Šentjur z izobrazbo kmetijski tehnik. Po opravljeni vojaški obveznosti je nadaljeval šolanje na Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru in pridobil izobrazbo inženir kmetijstva. Izobraževanje je nadaljeval na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede in pridobil naziv diplomirani inženir kmetijstva.

Poklicno delovanje je pričel v manjših kmetijskih podjetjih, delal je na področju sadjarstva, varstva rastlin in trgovine. Nato je bil do leta 2007 zaposlen v Kmečki zadrugi Sevnica, kjer je vodil sektor za področje kmetijstva in opravljal druga vodstvena dela v podjetju.

Politično aktivnost je začel 1998 kot član Občinskega sveta Občine Sevnica. V letih 2007 in 2008 je bil poklicni podžupan, od leta 2008 pa je župan Občine Sevnica. Funkcijo opravlja poklicno. Aktiven je tudi v okviru skupnosti občin, predvsem na področju okoljskih vprašanj in skladnega regionalnega razvoja.

V aktualnem mandatu Državnega sveta Republike Slovenije je predstavnik lokalnih interesov iz 20. volilne enote, ki obsega občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Z družino živi v Podvrhu pri Sevnici. V zakonu z Anico, rojeno Baumkirher, imata hčeri Kristino in Ivano.

 

Volilna enota 20

Občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, KRŠKO, Sevnica


STIKI Z VOLILNO BAZO:

OBČINA SEVNICA – svetniška pisarna

Glavni trg 19 a

8290 SEVNICA

E-pošta: kabinet.zupana@obcina-sevnica.si, srecko.ocvirk@obcina-sevnica.si

Svetniška pisarna: pisarna župana

Uradne ure svetniške pisarne: po predhodnem dogovoru po telefonu ali v kabinetu župana.

Kontaktna oseba: župan in državni svetnik Srečko Ocvirk

Telefon: 051 348 193

E-pošta: srecko.ocvirk@ds-rs.si

 

AKTIVNOSTI DRŽAVNEGA SVETNIKA:

  • Posvet Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje, 28. 2. 2018
  • Posvet Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri - 23. 4. 2018
  • Obisk delegacije Državnega sveta v energetskih družbah v Posavju, 8. 5. 2018
  • 100. obletnica vojaškega letalstva, Srečko Ocvirk, Grad Brežice, 11. 1. 2019,
  • slavnostni govor na Regijski proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Kulturni dom Krško, 26. 12. 2019
  • 100. obletnica vojaškega letalstva, Grad Brežice, 11. 1. 2019
  • sodelovanje na posvetu o ureditvi področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve, Državni svet, 13. 2. 2019
  • sodelovanje na posvetu Energetska politika v Sloveniji – trenutno stanje in trendi, 18. 6. 2019 
  • sopredsedovanje posvetu »Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb – Je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam, Državni svet, 30. 1. 2020

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane