mag. Stojan Binder

V Državni svet izvoljen kot predstavnik delodajalcev

Član interesne skupine delodajalcev

Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Rojen v Trbovljah, osnovnošolsko obbdobje preživel v Radečah, srednjo šolo obiskoval v Trbovljah. Leta 1980 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru končal podiplomski magistrski študij s področja financ.

Leta 1980 se je zaposlil v Steklarni Hrastnik, kjer je opravljal dela na različnih delovnih mestih, leta 1992 pa postal generalni direktor in vodil podjetje do leta 2005.

V letu 2006 se je odločil za samostojno podjetniško pot, leta 2008 pa je prevzel vodenje podjetja SINET d.o.o., kjer je še danes direktor.

V obdobju od 2002 do 2006 je bil predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, maja 2012 je bil izvoljen za podpredsednika združenja.

Član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije

Član Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane