Tomaž Horvat

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 12. volilni enoti s sedežem v Novi Gorici.

Član Interesne skupine lokalnih interesov.

 

Rodil se je 6. februarja 1974 v Šempetru pri Gorici. Otroška leta je preživel v Ozeljanu, kjer prebiva še danes. Osnovno šolo je obiskoval v Šempasu. Leta 1992 je zaključil srednjo zdravstveno šolo, smer zdravstveno varstvo - zdravstveni tehnik. Še istega leta je odslužil vojaščino. Leta 1993 se je prvič zaposlil v mednarodni špediciji Transglob. Od leta 1994 je zaposlen na Carinski upravi RS, kjer opravlja delo carinskega svetovalca-inšpektorja specialista. 

Ves čas se je tudi dodatno izobraževal in tako zaključil študij na podiplomskem študiju »Pravo«. Trenutno je vpisan v 2. letnik doktorskega študija Sociologija. Dodatno se je izobraževal tudi iz tujih jezikov, predvsem italijanščine in angleščine.

Tudi izven službe je aktiven. Tako je že tretji mandat svetnik v Mestnem svetu MO Nova Gorica, kjer deluje v več odborih, in sicer kot predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo, kot član v komisiji za delitev proračunskih sredstev humanitarnim organizacijam in v komisiji za oceno in delitev proračunskih sredstev v preventivnih programih. Poleg tega je tudi član v požarnem skladu in je predstavnik MO Nova Gorica v svetu za invalide. Je predsednik sveta zavoda Ljudska univerza Nova Gorica in član sveta zavoda Center za socialno delo Nova Gorica. Rad igra nogomet, in sicer pri veteranski ekipi Bilj. 

12. volilna enota obsega naslednje občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Vipava, Renče-Vogrsko

Svetniška pisarna:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 NOVA GORICA 
Svetniška pisarna: pisarna št. 1, prvo nadstropje, Mestna občina Nova Gorica 
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure
Kontaktna oseba: Milena Filipčič 
Telefon: (05) 33 50 129 ali 051 305 611 
E-pošta: Milena.Filipcic@Nova-Gorica.si

OBČINA AJDOVŠČINA 
Cesta 5. maja 6/a 
5270 AJDOVŠČINA 
Telefon: (05) 365 91 10 
Uradne ure svetniške pisarne: vsako prvo sredo v mesecu od 15.30 do 16. 30 ure po predhodni najavi na mobilni telefon (041 525 699) ali e-pošto (to.horvat@gmail.com)

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA BRDA 
Trg 25. maja 2 
5212 DOBROVO 
Kontaktna oseba: Nika Fabricijo Jug 
Telefon: (05) 335 10 30 
E-pošta: info@obcina-brda.si

Copyright 2013, Vse pravice pridržane