Odložilni veti v mandatu 2012-2017

26. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 20. 12. 2016:

Predlog_odlozilnega_veta_na_ZLS-S

Sprejeta_zahteva_- ZLS-S

 

25. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 24. 11. 2016:

Predlog odlozilnega veta na ZIPRS1718

Sprejeta zahteva za odložilni veto ZIPRS1718

 

24. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 3. 10. 2016:

Predlog za odložilni veto ZDDPO-2N

Sprejeta zahteva za odlozilni veto - ZDDPO-2N

 

23. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 28. 9. 2016:

Predlog za odložilna veta na ZMV-B in ZPRCP-C

Sprejeta zahteva za veto ZMV-B

Sprejeta zahteva za veto ZPRCP-C

 

22. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 20. 7. 2016:

Predlog odlozilnega veta Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - ZPPDEJ

Sprejeta zahteva

 

20. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 10. 3. 2016:

Predlog odlozilnega veta Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Zahteva

 

19. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 4. 2. 2016:

Predlog odlozilnega veta Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Zahteva

 

15. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 17. 7. 2015:

Predlog odlozilnega veta Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev na Zakon o davčnem potrjevanju računov

Zahteva

 

12. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 22. 12. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Alojz Kovšca) za veto na Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Zahteva

 

11. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 5. 5. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Bojan Kekec) za veto naZakon o lastninskem preoblikovanju loterije Slovenije

Zahteva

 

9. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 13. 3. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Janko Požežnik) za veto na Zakon o dostopu do informacij javnega znacaja

Zahteva

 

8. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 11. 2. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Drago Ščernjavič) za veto na Zakon o zdravilih

Zahteva

 

7. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 4. 2. 2014:

Predlog IS lokalni interesov za veto na Energetski zakon

Zahteva

 

4. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 20. 11. 2013:

Predlog IS lokalnih interesov in državnega svetnika Alojza Kovščce za veto na Zakon o davku na nepremicnine

Zahteva

Predlog IS lokalnih interesov za veto na Zakon o izvrsevanju proracunov RS za leti 2014 in 2015

Zahteva

 

3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 5. 11. 2013:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Miloš Pohole) za veto na Zakon o dohodnini

Zahteva

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Jože Slivšek) za veto na Zakon o bancnistvu

Zahteva

 

2. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije ,17. 7. 2013:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Alojz Kovščca) na Zakon o davku od sreck

Zahteva

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Branko Šumenjak) za veto na Zakon o sodnih taksah

Zahteva

 

1. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije,  11. 3. 2013:

Predlog IS kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona

Zahteva

Copyright 2013, Vse pravice pridržane