Odložilni veti v mandatu 2012-2017

33. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 21. 11. 2017:

Predlog odložilnega veta na Zakon o financiranju občin (ZFO-1C), EPA_2087-VII

Sprejeta zahteva ZFO-1C, EPA 2087-VII

 

Predlog_odlozilnega_veta_na ZIPRS1819, EPA_2253-VII

Sprejeta zahteva ZIPRS1819, EPA_2253-VII

 

32. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 26. 9. 2017:

Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), EPA 1855-VII

Sprejeta zahteva_ZKP-N, EPA_1855-VII

 

29. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 30. 5. 2017:

Predlog_odlozilnega_veta_na_ZIPRS 1718-a,_EPA_1890-vii

Sprejeta zahteva_ZIPRS1718-a

 

28. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 26. 4. 2017:

1. Predlog odložilnega veta na (ZIUGDT), EPA 1878-VII

Sprejeta zahteva_ZIUGDT

2. Predlog_odlozilnega_veta_na_Zakon_o_vajenistvu (ZVaj), EPA 1711-VII

Sprejeta zahteva_ZVaj

 

26. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 20. 12. 2016:

Predlog_odlozilnega_veta_na_ZLS-S

Sprejeta_zahteva_- ZLS-S

 

25. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 24. 11. 2016:

Predlog odlozilnega veta na ZIPRS1718

Sprejeta zahteva za odložilni veto ZIPRS1718

 

24. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 3. 10. 2016:

Predlog za odložilni veto ZDDPO-2N

Sprejeta zahteva za odlozilni veto - ZDDPO-2N

 

23. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 28. 9. 2016:

Predlog za odložilna veta na ZMV-B in ZPRCP-C

Sprejeta zahteva za veto ZMV-B

Sprejeta zahteva za veto ZPRCP-C

 

22. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 20. 7. 2016:

Predlog odlozilnega veta Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - ZPPDEJ

Sprejeta zahteva

 

20. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 10. 3. 2016:

Predlog odlozilnega veta Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Zahteva

 

19. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 4. 2. 2016:

Predlog odlozilnega veta Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Zahteva

 

15. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 17. 7. 2015:

Predlog odlozilnega veta Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev na Zakon o davčnem potrjevanju računov

Zahteva

 

12. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 22. 12. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Alojz Kovšca) za veto na Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Zahteva

 

11. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 5. 5. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Bojan Kekec) za veto naZakon o lastninskem preoblikovanju loterije Slovenije

Zahteva

 

9. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 13. 3. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Janko Požežnik) za veto na Zakon o dostopu do informacij javnega znacaja

Zahteva

 

8. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 11. 2. 2014:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Drago Ščernjavič) za veto na Zakon o zdravilih

Zahteva

 

7. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 4. 2. 2014:

Predlog IS lokalni interesov za veto na Energetski zakon

Zahteva

 

4. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 20. 11. 2013:

Predlog IS lokalnih interesov in državnega svetnika Alojza Kovščce za veto na Zakon o davku na nepremicnine

Zahteva

Predlog IS lokalnih interesov za veto na Zakon o izvrsevanju proracunov RS za leti 2014 in 2015

Zahteva

 

3. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije, 5. 11. 2013:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Miloš Pohole) za veto na Zakon o dohodnini

Zahteva

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Jože Slivšek) za veto na Zakon o bancnistvu

Zahteva

 

2. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije ,17. 7. 2013:

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Alojz Kovščca) na Zakon o davku od sreck

Zahteva

Predlog skupine državnih svetnikov (prvopodpisani Branko Šumenjak) za veto na Zakon o sodnih taksah

Zahteva

 

1. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije,  11. 3. 2013:

Predlog IS kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona

Zahteva

Copyright 2013, Vse pravice pridržane