Vprašanja, pobude in odgovori: Branko Šumenjak

Pobuda_glede Doma_starejših_občanov_v_Gornji_Radgoni    ODGOVOR

Vprašanje_-_izgradnja_hc_Hajdina-Ormož    ODGOVOR

Pobuda_Branka_Šumenjaka_-_himna        ODGOVOR  ODGOVOR

Vprasanje_Branka_Šumenjaka_-_seje_obcinskih_svetov_-_prebivalisce   ODGOVOR     ODGOVOR

Vprasanje_Šumenjaka_glede_gradnje_hitre_ceste_Ormož_-_Slov. Bistrica    ODGOVOR

Vprašanje Šumenjak_-_glede_pridelave_sladkorne_pese  ODGOVOR

Vprasanje_Šumenjak_-_izpolnjevanje_ustavnega_zakona    ODGOVOR     ODGOVOR

Vprasanje_Šumenjak_-_glede_vzdrževanja_opuščenih_kmetijskih_zemljišč    ODGOVOR

Vprasanja_Šumenjaka_glede_izracuna_komunalnega_prispevka    ODGOVOR

Pobuda_Šumenjak_-_glede_interpretacije_6._odstavka_98._člena_poslovnika_DS

Pobuda_Branka_Šumenjaka_za_sprejem_kodeksa

Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede financiranja športnih klubov   ODGOVOR    ODGOVOR

Vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede ukrepanja Inšpektorata Republike Slovenije za delo v primeru zaposlitve na črno v Luki Koper d.d.      ODGOVOR

Vprašanje Branka Šumenjaka glede možnosti za preoblikovanje statusa Radia Prlek v lokalno radijsko postajo posebnega pomena, ODGOVOR

Pobuda Branka Šumenjaka v zvezi s spremembo zakonodaje na področju zaščite avtorskih pravic, ODGOVOR

Vprašanja Branka Šumenjaka v zvezi z zmanjševanjem števila zaposlenih v javni upravi in posledično ukinjanju uradov po občinah   ODGOVOR

Vprašanje Branka Šumenjaka glede gradnje hitre ceste Ormož – Slovenska Bistrica    ODGOVOR

Copyright 2013, Vse pravice pridržane