Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti

57. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 6. 12. 2017:

Zahteva_za_oceno_ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti

 

56. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 8. 11. 2017:

Zahteva_za_oceno_ustavnosti in zakonitosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu

 

53. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 5. 7. 2017:

Dopolnjena_Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

 

49. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 15. 3. 2017:

Dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti ZZVZZ in ZPIZ-2

 

48. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 7. 2. 2017:

Zahteva_za oceno ustavnosti in zakonitosti 86., 86.1 in 109. člena Zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje

 

46. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 8. 12. 2016:

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

 

44. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 12. 10. 2016

Zahteva za oceno ustavnosti 69., drugega in tretjega odstavka 74., štirinajstega odstavka 77., 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja

Zahteva za oceno ustavnosti 86. in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 190. in 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 

40. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 11. 5. 2016:

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 149b člena Zakona o kazenskem postopku

 

30. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 10. 6. 2015:

Zahteva za oceno_ustavnosti_Zakona o_sodiscih

 

26. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 25. 2. 2015:

Zahteva za oceno_ustavnosti Zakona o_dolocitvi_volilnih_enot_za_volitve_poslancev_v_DZ

 

24.redna seja Državmega sveta Republike Slovenije 10. 12. 2014:

Zahteva za oceno_ustavnosti_-_Zakon_o_kazenskem_postopku

 

15. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 26. 2. 2014:

Zahteve_za_oceno_ustavnosti_Zakona_o_bancnistvu

 

14. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 22. 1. 2014:

Zahteva_za_oceno ustavnosti Zakona_o_davku_na_nepremicnine

 

13. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije 11. 12. 2013:

Zahteva_za_oceno_ustavnosti_Zakona_o_bancnistvu

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane