Interesna skupina delojemalci

Tiskalniku prijazna oblika

Stalisce_k Predlogu odložilnega veta na Zakon o vajeništvu

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

Stalisce_k Predlogu odložilnega_veta_na_Zakon spremembi Zakona_o_praznikih_in_dela_prostih_dnevih_v_RS

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka za dopolnitev četrtega odstavka 32. člena Poslovnika Državnega sveta

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)

Stalisce k Predlogu odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND)

Stalisce k Predlogu kodeksa ravnanja članov Državnega sveta

Stalisce k Predlogu zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ)

Stalisce k Predlogu odložilnega vetana Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP)

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih(ZSVarPre-C)

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M)

Stalisce k Predlogu rebalansa proračuna RS za leto 2013 (RB2013)

Stalisce k Letnemu poročilu Banke Slovenije za 2012 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2010 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2013

Stalisce k Pobudi za spremembo 168 in 179.člena Ustave RS

Stalisce k Pobudi državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja o zaščiti oskrbe s pitno vodo pred privatizacijo z dopolnitvijo Ustave RS

Stalisce k Predlogu sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta (umik točke)

Stalisce k Predlogu sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane