Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika

Stalisce_k Predlogu odložilnega veta na Zakon o vajeništvu

Amandma k mnenju Državnega sveta k Predlogu zakona o voznikih

Stališče k Pobudi za sprejem zahteve za začetek postopka k_oceni_ustavnosti_Zakona_o_zdravstvenem_varstvu_in_zdravstvenem zavarovanju

Stališče k Dopolnjenemu predlogu zakona o dimnikarskih storitvah

Stalisce k predlogu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za sprejem odložilnega veta na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Amandma k Dopolnjenemu predlogu zakona o ugotavljanju katasterskega dohodka (ZKUD-2) - druga obravnava

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka za dopolnitev četrtega odstavka 32. člena Poslovnika DS

Stalisce k Predlogu odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C)

Stalisce z amandmajema k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B)

Stalisce k Predlogu kodeksa ravnanja članov Državnega sveta RS (umik)

Stalisce k Predlogu kodeksa ravnanja članov Državnega sveta RS

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-A)

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka za dopolnitev četrtega odstavka 32. člena Poslovnika Državnega sveta

Stalisce k Pobudi državnega svetnika Branka Šumenjaka glede izvajanja slovenske himne pred plenarnimi zasedanji v parlamentu

Stalisce k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)

Stalisce in amandma k Poročilu Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju sklada za leto 2013

Stalisce in amandma k Letnemu poročilu Javne agencije RS za varstvo konkurence o delu za leto 2013

Stalisce in amandma k Letnemu poročilu Računskega sodišča RS za leto 2012

Stalisce k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP-C)

Stalisce k Pobudi za razširitev parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu

Stalisca glede Predloga zakona o davcnem potrjevanju racunov

Amandma k Predlogu zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)

Amandma k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane